Dünya Tarihinin En Büyük 3. İç Karışıklığı: 1917-1922 Rus İç Savaşı

Rus İç Savaşı nedir? 1917 Ekim Devrimi'nden sonra, Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaşı kısaca öğrenelim.
Dünya Tarihinin En Büyük 3. İç Karışıklığı: 1917-1922 Rus İç Savaşı

Nedir, ne değildir?

rus iç savaşı, birinci dünya savaşı sonlarında bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle başlayan ve 1923 yılına kadar süren savaştır.

iktidarı ele geçiren bolşevikler çok kısa süre içinde o dönemde savaşta oldukları almanyayala barış imzalayıp, bolşevikleri destekleyen köylülere toprak, aç olanlara yiyecek dağıtımı başlattılar. bilgi toplama amacıyla kurulan çeka ve iktidarın gücünü sağlamlaştırmak için kurulan kızıl ordunun rusyadaki bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamasıyla zaten fazlaca karışık olan ülkede ciddi bir iç savaş patlak verdi.


eski çarlık subayları, toprak sahipleri ve bazı iş adamlarının desteğiyle denikin ve kornilov önderliğinde bir ordu kuruldu. rusyanın almanyaya karşı tekrar savaşa girmesini isteyen ingiltere ve fransanın desteğiyle hızla güçlenen ordu terhis edilen bir çok birliğide içine aldı ve kızıl orduya karşı savaş girdi. aynı dönemde japonyanın da rusyaya karşı savaşa girmesiyle bolşevikler bir anda iki yakadan kuşatma altına alındı. 1922 yılına kadar süren savaşı bir kaç yakada birden çarpışan bolşeviker kazandı ve mücadele sırasında bağımsızlığını ilan eden ermenistan, gürcistan gibi devletlerin tekrar işgal edilmesiyle bolşevikler bütün ülkede iktidarı ellerine aldı.

iç savaş süresince bolşevikler ülke içindeki otoritelerini iyice güçlendirdi ve kurdukları haber alma örgütlerinin de desteğiyle muhalefeti tamamen susturdu. rus iç savaşı bir dönemde bolşevikleri çok zor duruma düşürmüş olsa da leninist yapının kurumsallaşması ve kurumsallaşan yapının bütün ülkede oturmasına büyük katkı sağlamıştır.

rus iç savaşı, hint-avrupa uluslarının gördüğü en büyük iç felakettir

12 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur. tüm iç savaşlar içinde ise, çin'de gerçekleşen ve her ikisi de 40'ar milyon kişinin ölümüne yol açan 2 devasa iç savaşın ardından tarihin gördüğü en büyük 3. iç savaştır. uzak doğu'daki sovyet muhaliflerine karşı 1923'e, orta asya'daki muhaliflere karşı ise 1934 yılına kadar fiili olarak devam etmiştir.

İç Savaş posterleri.

bu savaşta hala ne kadar kişinin öldüğü bilinmemektir

Resmi kaynaklara göre 7-12 milyon kişinin öldüğü söyleniyor.

sovyetler 5 milyon,batı kaynaklarında 12 milyon yazar fakat beyaz terör zamanında sırf bolşevik taraftarı oldukları için perm, sibirya ve orta asya'da beyazların, kızılların ise tambov ve kronsdant'ta yaptıkları savaşı çığırından çıkarmıştır fakat burada söylememiz gereken bir şey var: diyalektikin tuttuğu en büyük yerlerden birisi rusya'dır. zira beyazlara karşı kızıl savaşı kültürler çatışmasıdır ve birinin zaferiyle sonuçlanır, aksi takdirde ileride büyük sıkıntılar baş gösterir (bkz: türkiye) (bkz: iran) (bkz: latin amerika)