Dünya Üzerindeki Bütün Plajlardaki Kum Sayısının Yaklaşık Olarak Hesaplanması

Her ne kadar hesaplaması imkansız gibi görünse de bilim adamları bu konuda yaklaşık bir değer bulmuşlar.
Dünya Üzerindeki Bütün Plajlardaki Kum Sayısının Yaklaşık Olarak Hesaplanması
iStock.com

bütün kumların sayısı n olsun. n = bütün kumların hacmi / birim hacimdeki kum sayısı.

bütün kumların hacmi = plajların toplam uzunluğu x genişlik x derinlik

plajların toplam uzunluğu = kıyıların toplam uzunluğu x (%plaj/kıyı oranı)

kıyıların toplam uzunluğu = dünyanın çevresi x çevre katsayısı

o halde;

n = (%plaj/kıyı oranı) x dünyanın çevresi x çevre katsayısı x genişlik x derinlik / birim hacimdeki kum sayısı.

yaklaşık değerler:

(%plaj/kıyı oranı) = %25
çevre katsayısı = 5
dünyanın çevresi = 40.000 km = 40 x 10^9 mm
genişlik = 30 m = 30 x 10³ mm
derinlik = 5 m = 5 x 10³ mm
birim hacimdeki kum sayısı = 1 mm³

n= (25/100)*5*40 x 10^9 x 30 x 10³ x 5 x 10³ / 1

n=7,5 x 10^18

http://www.hawaii.edu/suremath/jsand.html

öte yandan sadece görünür evrende 10^22 ila 10^24 yıldız olduğu düşünüldüğünde, dünyamızın, okyanusların, denizlerin, bizim, evren karşısında denizdeki bir kum kadar bile etmediğimizi görmemiz gerekiyor galiba.