Dünyanın Birçok Ülkesinde Kumbaralar Neden Domuz Şeklinde?

Müslüman ülkelerde pek öyle olmasa da dünyanın pek çok ülkesinde kumbaralar genellikle domuz şeklinde. Domuzun, kumbara ve para biriktirmeyle ne gibi bir alakası var?
Dünyanın Birçok Ülkesinde Kumbaralar Neden Domuz Şeklinde?
iStock

müslüman ülkelerde pek yaygın olmasa da dünyanın birçok yerinde kumbaralar ağırlıklı olarak domuz şeklindedir. ingilizcede kumbara kelimesinin karşılığı “piggy bank”. domuzlarla kumbaranın ne tür bir bağı var ki hem ismini, hem şeklini etkilemiş? bununla ilgili birkaç teori var.

ilk ve en yaygın teoriye göre orta çağ’daki para biriktirme anlayışına göre bir ihtiyaçtan esinlenilmiş

o zamanlarda da insanlar para biriktirmek için kumbara kullanıyor. canları istediğinde kumbarayı açıp parayı içinden kolaylıkla almayalım diye üstünde herhangi bir kapak kullanmıyor, sadece madeni paranın içinden geçebileceği kadar bir yarık bırakıyorlar. içindeki parayı almanın tek yolu kumbarayı kırmak olduğu için de kumbaranın maliyetini en aza indirmek istiyorlar ve yapımında “pygg” denilen bir kil kullanıyorlar. adına da “pygg jar” diyorlar. pygg kilinden yapılan çömlek kumbaralar böyle görünüyor:


18. yüzyıldan sonra pygg kilinden yapılan kumbaralar, yerini yavaş yavaş cam ve plastik kumbaralara bırakıyor. ismi de değişime uğruyor ve “pygg bank” denmeye başlanıyor. kumbaraların artık neredeyse hiç pygg kilinden yapılmadığı döneme gelindiğinde ise cam ve plastikten yapılan bu kumbaralara bir pazarlama taktiği olarak domuz şeklini veriyorlar. pygg ve piggy isimlerindeki benzerlik kurulduktan sonra nihayetinde “piggy banks” ismi kullanılmaya başlanıyor ve bu isim günümüze kadar geliyor.


ikinci teori: bazı tarihçiler, kumbaranın ilk örneklerinin endonezya’da bulunduğunu iddia ediyor

endonezya ve cava dilinde “celengan” terimi, para biriktirmek için kullanılıyor. aynı zamanda para, kumbara ve yaban domuzu anlamında da kullanılıyor. bir diğer dayanak ise buralarda 14. ve 15. yüzyıllarda yaban domuzu şeklinde kumbaraların bulunması.

üçüncü teoriye göre kumbaraların tarihi çin’de, qing hanedanlığı dönemine kadar gidiyor

qing hanedanlığı’nda domuzlar zenginlik ve bolluğun simgesi olarak görülüyordu. bu nedenle insanlar paralarını simgesel olarak domuz şeklindeki kumbaralarda saklıyorlardı.

Sağlam Bir Tasarruf Yaratacak, Hayat Giderlerini Minimuma Çekme Tavsiyeleri