Dünya'nın Ekseni Değişmeden Önce Var Olduğu Düşünülen Uygarlık: Hyperborea

Tıpkı Atlantis gibi bir zamanlar Dünya üzerinde var olduğu düşünülen uygarlıklardan biri Hyperborea.
Dünya'nın Ekseni Değişmeden Önce Var Olduğu Düşünülen Uygarlık: Hyperborea

ezoterik tradisyona göre dünya'nın ekseninin değişmesinden önce avrupa ve asya'nın kuzeyinde, yani kuzey kutbunun bulunduğu bölgede yer alan, ılıman iklimin egemen olduğu kıta üzerinde ileri bir uygarlık bulunuyordu: hyperborea.


kimilerine göre beyaz ırkın anavatanı burasıydı. kıta, yüzbinlerce yıl önce sel, deprem gibi doğal afetlerin ardından beliren ilk tufan la birlikte sulara gömülmüştür. daha sonra yine eksen değişikliğinden ötürü bu bölge buzullarla kaplanmıştır.


edouard schureuard, "büyük inisiyeler " kitabında hiperborea'lıları sarı saçlı, mavi gözlü olarak betimler. eski yunan yazarlar da burada hastalığı tanımayan, mutlu insanların yaşadığını yazmışlardı. pisagor'a göre de burada, yılda iki kez ürün veren verimli topraklar üzerinde, çok uzun ömürlü olan, iyiliksever ve saf insanlar yaşamıştı.


hiperborea'yı sulara gömen ilk tufandan mu ve atlantis de payını almıştır.

Tüm Mürettebatının Esrarengiz Şekilde Kaybolduğu Mary Celeste Gemisinde Ne Oldu?