Ekonomi Sohbetlerinde Sıkça Duyduğumuz Resesyon Nedir?

Resesyon nedir? Resesyonun nedenleri nedir? Ekonomik krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde ekonomistleri sık takip eder olduk. Haliyle arada anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler de duyuyoruz. Bunlardan biri de resesyon.
Ekonomi Sohbetlerinde Sıkça Duyduğumuz Resesyon Nedir?
iStock

resesyon, bir ülkenin ekonomisinde görülen uzun dönemli küçülme ve durgunluk dönemlerine verilen addır. resesyon olduğuna işaret eden çeşitli belirtiler bulunmaktadır. 

bunlar:

•insanlar tüketimi azaltırlar ve daha az şey satın almaya başlarlar
•sanayi üretiminde düşüş görülür
•işsizlik oranı yükselir
•insanların gelir seviyesi düşer
•borsa ve para piyasaları sağlıksızdır

geleneksel resesyon tanımına göre en az 6 ay süren ekonomik yavaşlama ve küçülme resesyon olarak kabul edilmektedir.

resesyon, diğer bir deyişle gayri safi yurtiçi hasılanın, iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir. 

türkiye 2019 yılının ilk çeyreğinde % 2,6 küçüldü. resesyonda olduğumuz resmileşmiş oldu. üst üste ikince kez küçüldük ve bunun devamı demek ekonomik olarak çöküşümüz anlamına gelir.

Evde Oturarak Mezun Olabilmeyi Sağlayan Güzel Olay: Online Üniversite

2008 Krizinden Sonra Borca Batmalarına Rağmen Faaliyete Devam Eden Zombi Bankalar