Erkek Çocuk Cinsiyetinin Sanılanın Aksine Sperm Tarafından Belirlenmesi

Eski kültürlerde çocuk doğurmanın kadınlara atfedilen bir yetenek olduğu düşünüldüğünde etkisi artan bilimsel bir gerçek.
Erkek Çocuk Cinsiyetinin Sanılanın Aksine Sperm Tarafından Belirlenmesi
iStock

bazı kültürlerde erkek çocuk doğurmanın önemi büyüktür. özellikle ülkemizde soyun devamı için erkek çocuk doğurmayı şartlaştıran, erkek çocuk doğurmayan kadını eksik gören, erkek çocuk doğuran kadını da el üstünde tutan bir çoğunluk vardır.

bu durum birçok evliliğin bitmesine ya da evlilik dışı çocukların doğmasına neden olmaktadır. bu konuda erkekler, eşlerinin kendilerine erkek çocuk doğurmadıkları gibi bir suçlamada bulundukları için karı-koca arasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. hatta erkek eş, erkek çocuk doğurmadı diye karısını boşamakta, sırf erkek çocuk doğursun diye başka bir kadınla evlenmektedir.

haliyle toplum, erkek çocuk doğurmamanın suçlusu olarak kadını görür. halbuki cinsiyeti kadın değil erkeğin spermi belirlemektedir. 


şöyle ki

vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom, üreme hücrelerinde de 23 kromozom bulunur. vücut ve üreme hücrelerinde farklı 2 çeşit kromozom takımı bulunmaktadır. bazı kromozomlar cinsiyeti belirleyen genleri taşırlar, bunlara gonozom denir.

erkek ve dişi biçiminde farklı eşey tipindeki bireylerin ortaya çıktığı organizmalarda döllenme olayı sonunda meydana gelen bireyin eşeyini ne olacağı temelde bireyin genotipi tarafından tayin edilir.

insanda cinsiyet xx-xy mekanizması ile belirlenir. kadında xx kromozomu, erkekte de xy kromozomu vardır. kadın eşey xx gonozomlarını taşır. erkek eşey ise heterogametiktir, xy gonozomlarını taşır. erkek x veya y taşıyan spermler verir. kadının yumurta hücreleri ise eşey kromozomu bakımından tek çeşittir, sadece x gonozomu taşır. yumurtanın x gonozomu taşıyan spermle döllenmesi sonucunda kız, y kromozomu taşıyan spermle döllenmesi sonucunda ise erkek çocuk meydana gelir.

yani kısaca: cinsiyet belirlenirken erkekten ya x ya da y kromozomu gelir. yani cinsiyeti belirleyen aslında erkeğin spermidir.

kaynak

Kız veya Erkek Çocuk Olasılığını Spermin Davranışlarıyla Net Bir Şekilde Açıklayabilen Şaşırtıcı Bir Bulgu