Eski Yunanca Eklerle Oluşturulan ve Günümüzde Hala Kullanılan Kelimeler

Antik Yunan zamanından kalma bazı ekler hala kullanılıyor. İşte güzel bir dilbilim okuması.
Eski Yunanca Eklerle Oluşturulan ve Günümüzde Hala Kullanılan Kelimeler
iStock

eski yunancada isim anlamına gelen -onym, ses anlamına gelen -phone ve yazma anlamına gelen -graph son ekleriyle oluşturulan ve kelimeleri anlam, okunuş ve yazılışlarına göre kategorize eden (önemli olduğunu düşündüğüm) bazı terimleri (çeşitli sitelerden yardım alarak) aşağıda derledim:

acronym: kendisi de (önceden ya da zaman içinde) anlamlı bir kelime olan kısaltmalara verilen isim. örnek: scuba (self contained underwater breathing apparatus), laser (light amplification by stimulated emission of radiation), vs.

allograph: bir harfin ya da kelimenin (farklı fontla) farklı yazılması.

allonym: pseudonym ile aynı.

allophone: bir dilde aynı sesin/kelimenin/yapının farklı okunması.

anacronym: artık jenerik hale gelmiş acronym. örnek: ascii, url, vs.

anepronym: jenerik marka ismi. örnek: selpak, pimapen, aspirin, vs.

anonym: adı, kökeni, keşfedeni bilinmeyen.

anthroponym: insanlara verilen isimler.

antonym: zıt anlamlı kelimeler. örnek: hafif/ağır, ucuz/pahalı, vs.

apronym: anlam olarak sonuçta oluşan isimle ilgili olan kısaltma isim. örnek: sad (seasonal affective disorder), music (makes us sing its chorus), http (how they transfer pages), vs.

aptronym: ismi mesleğine uygun kişiler. örnek: ibrahim tatlıses, usain bolt, vs.

astronym: gökcisimlerine verilen isim: örnek: güneş, jüpiter, mars, vs.

autonym: endonym ile aynı.

autograph: imza, kişiye özel yazma şekli.

backronym: gerçekte kısaltma olmayan kelimelerin (genellikle dalga geçmek amacıyla) kısaltmaymış gibi kullanılması. örnek: bing (because it’s not google), ford (fast on rolling downhill), adidas (all day i dream about sports), vs.

capitonym: büyük harfle yazıldığında anlamı değişen kelime. örnek: hamlet (isim/küçük kasaba), polish (polonyalı/cila), cancer (hastalık/yengeç burcu), vs.

charactonym: aptronym ile aynı.

contronym: (janus word olarak da adlandırılır) aynı kelimenin birbiriyle zıt anlamlara gelmesi. örnek: clip (eklemek/kesmek), fast (sabit/hızlı), vs. türkçede ise bu duruma hem şut çekmek hem de golü önlemek anlamında kullanılan şut çıkarmak verilebilir.

cryptonym: gerçek adının bilinmesi istenmeyen bir kişi, olay ya da nesneye verilen gizli, kripto isim. örnek: operation rolling thunder, vs.

demonym: bir yerde oturan halka verilen isim. örnek: fransa - fransız, italya - italyan vs.

endonym: bir yer ya da dile yerel halk tarafından verilen isim. örnek: almanya/deutschland, vs.

eponym: bir şeyin ismini başka bir insan, şehir, nesne vs.den alması. örnek: newton kanunları, (adını roma imparatoru augustus'tan almış olan) ağustos, vs.

ethnonym: etnik gruplara verilen isim. örnek: türk, kürt, laz, çerkez, vs.

exonym: bir yer ya da dile diğer halklar tarafından verilen isim. örnek: almanya/germany, vs.

geonym: coğrafik şekillere verilen isim. örnek: dağ, vadi, ova, vs.

gamonym: evlilik sonrası alınan isim.

heteronym: bir kelimenin farklı telaffuzlarının farklı anlamlara gelmesi. buna örnek olarak ingilizcede record (kayıt/kaydetmek), minute (dakika/az miktar), desert (çöl/terk etmek), fransızcada est (être fiilinin présent için ikinci tekil şahıs çekimi/doğu) verilebilir.

heterophone: heteronym ile aynı.

holonym: bütünün parça ile ilişkisini bildiren isim. örnek: ağaç - yaprak/dal/gövde, vs.

heterograph: farklı anlam ve yazılışa ancak aynı okunuşa sahip kelimeler. örnek: to/too/two, vs.

homonym: farklı anlamlara gelen yazılışı ya da okunuşu değişen (yerine göre aynı da kalabilen) kelimelere verilen genel isim. ikiye ayrılır. homophone ve homograph.

homophone: okunuşu aynı anlamı farklı (yazılışı aynı ya da farklı olabilir) kelimeler. ingilizcede aynı şekilde okunan raise, rays, rase, raze, rehs, res, réis kelimeleri buna örnek olarak verilebilir.

homograph: yazılışı aynı anlamı farklı (okunuşu aynı ya da farklı olabilir) kelimeler. örnek: lead (kurşun/yönetmek), press (baskı yapmak/basın), vs.

hydronym: deniz, göl, nehir gibi su kütlelerine verilen isim.

hyponym: bir kavramın alt kavramlarına verilen isim. örnek: hayvan/balık-kuş-böcek, vs.

hypernym: hyponym'in tersi, üst kavram. martı, kartal, güvercin/kuş.

inaptronym: ismiyle mesleği/yaptıkları zıtlıklar içeren kişi. örnek: frank beard (zz top'un tek sakalsız üyesi), vs.

isonym: paronym ile aynı.

linguonym: bir dile verilen isim. örnek: türkçe, almanca, ingilizce, vs.

matronym: anne ile ilgili, anaerkil isimler.

meronym: parçaların bütün ile ilişkisini anlatan isim. örnek: motor/teker/koltuk - araba, vs.

metonym: ad aktarması. örnek: kremlin - rusya hükümeti, file bekçisi - kaleci, vs.

mononym: (soyadına ya da başka bir belirtece gerek duyulmaksızın) tek bir isimle bilinen kişi. örnek: plato, cleopatra, neymar, okan, vs.

numeronym: sayı tabanlı kelime. örnek: i18n, k9, sk8r, vs.

oronym: dağlara verilen isim. örnek: ağrı dağı, erciyesi dağı, vs.

oeconym: evlere, binalara verilen isim.

orthonym: bir kişinin gerçek ismi. örnek: fahrettin cüreklibatır - cüneyt arkın, vs.

paedonym: aileden gelen isim. örnek: (bkz: köylerdeki komik lakaplar)

paronym: aynı kökten gelen kelimeler. örnek: hakim, hekim, hakem, hüküm, mahkeme, muhakeme, hikmet, ahkam, hükmetmek, hükümet, tahkim, tahakküm, vs.

patronym: baba ile ilgili, ataerkil isimler.

phantonym: zannedildiği anlama gelmeyen kelimeler. örnek: noisome (noise - gürültülü ile bağlantılı olduğu düşünülen bu kelime gerçekte kötü kokan anlamına gelmekte), vs.

phytonym: bitkilere verilen isim.

pseudonym: lakap, müstear isim.

retronym: eski isimlere yeni açıklama getiren isim. örnek: saat - kol saati duvar saati/masa saati, playstation - playstation 4/playstation 4 pro, vs.

socionym: sosyal sınıflara verilen isim. örnek: varoş, burjuva, elit, vs.

synograph: aynı yazılan ancak farklı anlamlara gelen kelimeler: örnek: combine (birleştirmek/biçerdöver), close (kapatmak/yakın), vs.

synonym: eş anlamlı kelimeler. örnek: kelime/sözcük, yel/rüzgar, vs.

synophone: aynı şekilde okunan kelimeler. örnek: brake/break, hole/whole, vs.

tautonym: aynı kelimeyi birden fazla içeren biyolojik tür ismi. örnek: homo sapiens sapiens, rattus rattus, vs.

teknonym: paedonym ile aynı.

textonym: telefonda aynı tuşlar ile yazılan kelimeler. örnek: 4663 - home/gone/hoof/hood, vs.

theonym: mitolojide tanrılara verilen isim. örnek: zeus, poseidon, vs.

theronym: adını bir hayvandan alan isim. örnek: ford mustang, chicago bulls, vs.

toponym: yer ismi. örnek: istanbul, ankara, izmir, vs.

troponym: bir fiilin başka bir fiilin anlamını da içermesi. örnek: walk (yürümek) vs. stroll (gezintiye çıkmak) vs. march (yürüyüş yapmak), vs.

xenonym: exonym ile aynı.

xenophone: yabancı dilde yapılan konuşmaya verilen isim.

zoonym: hayvan ismi. örnek: kertenkele, yarasa, karga, vs.

Bilimden Felsefeye Birçok Alana Binlerce Sözcük Kazandırmış Zarif ve Derin Bir Dil: Yunanca

Ebeveynler, Karantinadaki Çocukların Psikolojisi İçin Nasıl Davranmalı?