Evliliğin Erkek Üzerindeki Madde ve Alkol Bağımlılığını Azaltıcı Etkisi

Araştırmacılar; evliliğin, erkekler üzerindeki madde ve alkol kullanımını azalttığını keşfetmişler.
Evliliğin Erkek Üzerindeki Madde ve Alkol Bağımlılığını Azaltıcı Etkisi

evliliğin, erkekler üzerinde madde ve alkol kullanımını azalttığı bulunmuş.

araştırmacılar, 1.791 erkek ikiz kardeşler üzerinde uzun süreli bir araştırma yapıyorlar. araştırma sürecinde madeni hâle ek olarak katılımcıların hayatlarının farklı dönemlerinde alkol, sigara ve esrar kullanımı üzerinde de veriler toplanıyor.

araştırma sonucunda toplanan verilere göre, evlilik öncesinde ve evlilikten hemen sonraki yıllarda alkol ve esrar kullanımı azalıyor. bu azalmanın sebebinin, toplumun, evli erkekten beklentiler olabileceği düşünülüyor. işin asıl ilginç tarafı ise partnerleriyle yaşayan erkeklerde bu durum, evli erkeklere değil bekâr erkeklere daha çok benziyor.

sigara kullanımı, alkol ve esrara göre biraz daha farklı. evlilik öncesinde sigara kullanımında bir azalma gözlemlenmiyor, ancak evliliğin üçüncü yılına doğru azalma gösteriyor. boşanmış ya da ayrı erkekler ise evli erkeklere göre çok daha fazla sigara içiyor.

demek ki "evlenince biraz durulma" olayı gerçekmiş.

kaynak