Evrenin Şekli Nasıldır?

İçinde bulunduğumuz ve hayal etmekte zorlandığımız evrenimizin şekli nasıl bir şey olabilir?
Evrenin Şekli Nasıldır?

einstein, evrenin genel topolojisinin bir küre veya bir torus gibi kapalı bir yüzey olabileceğini öne sürmüştür. einstein’a göre evren, sonlu ve sınırsızdır.

aslında evrene ait doğru topolojinin hangisi olduğu uzayın ortalama eğriliğine bağlıdır. eğer eğrilik, pozitif ise bir olasılık vardır: kürenin iki boyutlu topolojisinin üç boyuttaki eş değeri. eğer uzayın ortalama eğriliği bir düzlemdeki gibi düz ise sonlu bir evren için yine tek seçenek bulunur: bir simidin iki boyutlu topolojisinin üç boyuttaki eş değeri. diğer deyişle torus. son olarak eğer eğrilik negatif ise uzayın topolojisine yönelik sonsuz sayıda olasılık ortaya çıkar. buna göre evren sonsuzdur. 


sonsuz evrende ise diğer ikisi gibi sınırsız değil sınırlı bir evren vardır. bu da sonsuz evrenin kapalı bir sistem olmadığını söyler; dışarıya bilgi alışverişine açıktır. bu da sonsuz evrenin dışında da bir şeyler olabileceğini söyler ki sağ duyuya ters gelir.


einstein, bu açıklamalara göre ilk iki varsayımı yani kapalı evren varsayımını öne atmıştır. hatta bir hipotez oluşturmuştur: eğer evren kapalıysa ve yeterince küçükse ışığın tüm çevresini dolaşabilmesi ve bizim de uzaktaki gökadaları birden çok imge halinde görmemiz gerekir. böyle imgeler arabmış ancak şu ana kadar bulunamamıştır.


son not: sonlu ve kapalı evren içinde sonsuz zaman olmayacağını söylemez. sonlu ve kapalı evren sonsuza kadar yaşayıp; genişleyebilir.

Evren Kaç Yaşında?