Evrenin Soyut Formunu Anlatan Mistik Diyagram: Sri Yantra

"Bir Bindu" olarak bilinen, merkezi bir noktayı çevreleyen dokuz birbirine bağlı üçgenden oluşan diyagram Sri Yantra hakkında bilgiler.
Evrenin Soyut Formunu Anlatan Mistik Diyagram: Sri Yantra
iStock

sri yantra, "bir bindu" olarak bilinen merkezi bir noktayı çevreleyen dokuz birbirine bağlı üçgenden oluşur. bu üçgenler kozmos ve insan vücudunu temsil eder. sri yantra'nın 9 bileşen üçgeni, boyut ve şekil olarak değişir ve 5 eşmerkezli seviyede organize edilmiş daha küçük üçgenler oluşturmak için kesişir. birlikte, kozmosun bütünlüğünü temsil ederler ve ikiliksizlik halini(non-duality) ifade ederler. 

sri chakra evrensel enerjileri temsil ettiği gibi insan bedenini de temsil eder. insan bedenini mikro kozmostur. bedensel fonksiyonlar 43 adet enerji merkezleri tarafından gerçekleştirilir. bu enerjiler sri yantra (sri chakra) daki 43 adet üçgen ile temsil edilmektedir. 


ortadaki bindu noktası evrenin merkezini, birliğin tümünü, tekliği, kutsallık noktasını temsil eder. bedendeki 9 chakra noktası sri yantranın içten dışa doğru 9 adetten oluşan bölümlerini temsil ederler. en sondaki kare kök çakrayı, merkezdeki bindu ise tepe çakrayı temsil eder.
kozmik enerjinin bedensel tezahürü enerjinin tepe çakradan girerek ayaklardan yeryüzüne çıkması ile gerçekleşir. benzer şekilde sri yantrada merkezden doğan enerji dış çepere kadar formlar kazanarak yaratımı oluşturur. yani bedenimiz aynı zamanda sri yantranın kendisidir.
sri yantrada merkez bindu noktası ilahi annenin(divine mother) ın yaratımı başlattığı, doğum anını temsil eder. üst üste binen aşağı dönük beş üçgen, shakti'yi temsil eder; evrenin feminen yönü ve üst üste binen yukarı dönük dört üçgen ise shiva'yı temsil eder; evrenin maskülen yönü. böylelikle azalan ve yükselen enerjiler ile yaratım gerçekleşir. 

bu birbirine kilitlenen dokuz üçgen, bindu noktasını 4 katmanda çevreleyen kırk üç küçük üçgen oluşturur; ve her üçgen, varoluşun belirli bir yönüyle ilişkili bir tanrıçaları temsil eder. ve bu tanrıçalar shakti'nin aldığı formlardır. her şey ilahi annenin aldığı formlardır. üçgenler, yaratılışı ve üremeyi sağlayan yaşamsal enerjiyi temsil eden 8 ve 16 lotus taç yaprakları içeren iki eşmerkezli daire tarafından çevrelenmiştir. lotus aynı zamanda kalbi, öz'ün koltuğunu temsil eder, merkezde oturan kutsallık noktası sizsiniz. yapraklar dışarıya doğru açılır, bu kalplerimizin açılmasını gösterir ve bu gerçekleştikçe anlayışımızın gelişmesini de sağlar. kalp açıldığında, anlayış gelir.


üçgenleri ve taç yapraklarını kapsayan çemberler kozmik ritimlerin döngülerini temsil ederler. daire imgesi, zamanın başlangıcı ve sonu olmayışını temsil eder. uzayın en uzak bölgesi ve bir atomun en içteki çekirdeği yaratılışın aynı ritmik enerjisiyle titreşir.
yantranın dışındaki kare, maddi dünyayı temsil eder ve “dünya kalesi” olarak adlandırılır. dünyasal duyularımızın bize gösterdiği ayrılık yanılsamasının yarattığı maddi dünya.
tüm konfigürasyon, evrenin bölgelerine açılan dört kapılı bir tapınağı temsil eden bir toprak karesinin kenarlarındaki dört t şeklindeki portal veya geçit ile çerçevelenir. dış materyalden iç ve kutsal olana geri dönüşü ve ilahi merkezden dışa doğru genişleyen, 3 boyutlu dünyanın yaratılışı, yeniden yapılanmasını, insanın evrensel yolculuğunun başlangıcı ve sonunu
temsil eder.

sri yantranın merkezinde bulunan ilahi ananın ismi sri lalitha devi'dir. lalitha oynayan demektir. tim kozmos ve tezahür onun oyunudur. onun farklı formları sri yantranın avarnas olarak bilinen dokuz farklı seviyelerinin her birine hükmetmektedir. avarana engelleme, gizleme anlamına gelmektedir. yani insanın yaşam yolculuğundaki engelleri temsil eder. 

bu avaranaların belirli isimleri ve enerjinin tezahürü ile ilişkileri vardır

1. trailokya mohana chakra: sri yantranın en dış katmanındaki karenin temsilidir. bütün fiziksel seviyedeki tüm yaratımın, maddesel formun bulunduğu yerdir.

2. sarvaash paripooraka chakra tüm arzuların yerine getirilmesi anlamına gelir. bedenimizdeki muladhara çakra(kök çakra) nın temsilidir. 16 adet lotus taç yaprakları ile 16 temel arzunun ve onları gerçekleştirmenin temsil edildiği aşamadır.

3. sarva sankshobhana chakra 8 adet taç yaprağı ile manipura chakraya karşılık gelen temel duyguların ve cinsel çekimin temsilidir.

4. sarva soubhagya dayak chakra zenginliğin bağışlayıcılığı enerjisinin bulunduğu bu kısımdaki 14 adet üçgen bedende gerçekleşen 14 adet bio-enerji akımlarını temsil eder.

5. sarvarth sadhaka chakra bedenimizdeki 10 adet nefes akımlarını temsil eden ve nesnelerin bağışlayıcılığını temsil eder.

6. sarva rakshakara chakra bütünsel korunmayı sağlayan bedendeki 10 ateşi temsil eder.

7. sarva rogahara chakra tüm hastalıkların yok edicisi.

8. sarva siddhiprada chakra tüm başarılarıı bahşeden 

9. sarva anandamaya chakra saf rahmet dolu bilincin kendisi, ilahi anne sri lalitha devinin tahtı.

sri yantranın zenginliği, parayı, bolluğu getirdiği yarattığına inanılır. sri yantra ile daha ayıntılı meditasyonlar, mantra puja lar yapılmaktadır. oldukça faydalıdır. bir çok insanın hayatını değiştirmiştir.

youtube'da sri yantra ile ilgili bir çok videodan bazıları

oregon çölü'nde gizemli bir şekilde görünen sri yantra:


oldukça güzel ve detaylı şekilde sri yantra'yı anlatan ve meditasyon olarak düzenlenmiş belgeseli:


mısır piramitlerinin sri yantra diyagramından faydalanılarak hintliler tarafından yapılmış olması: