Evrim Karşıtlığıyla da Bilinen, Amerika'daki En Etkili Tarikat: Evanjelizm

Evanjelizm nedir? Tarihte ilk kez Protestan reformu sırasında Martin Luther ve ona bağlı olanlar için kullanılan Evanjelizm hakkında merak edilenler.
Evrim Karşıtlığıyla da Bilinen, Amerika'daki En Etkili Tarikat: Evanjelizm
iStock

martin luther'in zamanında açıkladığı tüm görüşleri savunan; kilisenin kurtarıcı sıfatını, papa gibi dini otoriteyi ve dini kurulları yadsıyan, tanrı ile insanın istediği anda bağlantıya geçebileceğini, bunun için her hangi bir aracının gereği olmadığını, protestan kiliselerinde çalışan dini kimlikleri kişilerin (kadın ya da erkek fark etmez) laikler gibi evlenip, boşanma ve cocuk aldırma halkları olduğunu sonuna kadar savunan hristiyan mezhebidir evanjelizm.

bunun yanında evanjelistler, dini tören olarak vaftiz ayini ile eucaristia adı verilen isa'nın vücudunu, ruhunu ve kanını temsil etmek üzere ekmek ve şarap kullanarak yapılan ayini gerçekleştiriler. evlilik her ne kadar kilise de kutlansa da onlar için dini bir kutlama değildir. meryem ana'ya, azizlere ve melekler çok hürmet ettikleri söylenemez. ikonların ve kutsal emanetlerin kutsallığını reddeder, araf ve limbo'nun varlığını yadsırlar. dünyadan ve maddi her şeyden uzaklaşıp, sadece manevi hayata kendi adamış dervişliği, manastır kültürünü gerçekleştirmezler. kiliselerinde altar, haç, kilise orgu ve mumlar bulunurken, dini temalı resimler oldukça azdır. mayasız ekmek'i dini törenlerinde kullanır, dini törenlerini filioque inancına göre gerçekleştirirler. dini törenlerinde latince kullanmaz, daha çok ulusal dillerini kullanırlar. bu ulusal kiliseler aralarında bağımsız olsalar da çoğu dünya luther federasyonu'na bağlıdırlar.

bugün için evanjelizmamerika'daki hristiyan toplumunun tutucu kanadını ifade etmektedir. yahudilere ve siyonizm'e olan ilginç bağlılıkları ise evanjelistleri hristiyan dini içinde oldukça farklı bir yere oturtuyor. evanjelistler, eski ahit'in; yahudilerin ‘tanrı'nın seçilmiş halkı’ olduğu, kutsal topraklar'ın yahudilerin malı olduğu, yahudilerin mesih'in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetlerini tamamen kabul ederler. bu konuda kendilerine düşen en büyük misyonun ise yahudilerin egemenliğine destek olmak olduğunu düşünürler.

evanjelistlerin en önemli hassasiyetleri evrim teorisi ile kontrolsüz küresel nüfus artışıdır. bugün türkiye'de bile müslümanların, evrime karşı olmalarının sebebi bunlardır. evrim karşıtlığı islamiyet'e batıdan ithal edilmiştir.

dünya üzerinde 2017 itibariyle 630 milyon evanjelist vardır. her 4 hristiyan'dan 1'i evanjelisttir. hristiyanlıkta en hızlı sayısı artan bunlar. kiliselerde konserler verirler gençleri çekmek için. içlerinde en büyük grup baptistlerdir. en kalabalık evanjelist kiliseleri, baptist kiliseleridir. tüm dünyaya binlerce kurumla yayılmışlardır.

yahudiler ile birlikte dünyadaki en eğitimli ve en güçlü 2 inanç grubunu oluştururlar.

evanjelist din adamları latince yanında mutlaka ibranice de bilirlerdi. yeruşalayim ve süleyman tapınağı kutsallarıdır.

amerika birleşik devletleri'nin temeli olan koloniler kurulurken ilk iş üniversiteler kurdular. yale'in mottosu hem ibranice hem de latincedir.

abd, birleşik krallık ve almanya haricinde, brezilya , guatemala, honduras ve filipinler'de de çok güçlülerdir. yaklaşık 130 ülkede kiliseleri vardır.

yüksek ahlak denilen olay yahudiler ve evanjelistlerde vardır. islamiyet , batı kilisesi ve doğu kilisesi gibi, ahlak'ı doğrudan çıplaklık ile değil davranış etiği ve karakter ile ölçerler.

o yüzden ticaret, eğitim ve bilim'de çok başarılı olurlar. kafayı eğitimle bozmuşlardır. bunlar için ticarette verilen söz ve tokalaşma, yazılı senet yerine geçer.

katolik mezhebine mensup dominiken , fransisken veya cizvit yobazlarına benzemezler.

bir toplumda evanjelistler ve katolikler nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorsa, tüm güç, refah ve kültür daima evanjelistlerde olur.

20 Bin Yahudiyi Soykırımdan Kaçıran Unutulmaz Devlet Adamı: Behiç Erkin