Fetret Devri'nde Hükümdarlığını İlan Ederek Sonunu Hazırlayan Şehzade: İsa Çelebi

Yıldırım Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgalarıyla geçen bunalım dönemi olan Fetret Devri'nin başrollerinden birinde Bayezid'in oğlu İsa Çelebi vardı.
Fetret Devri'nde Hükümdarlığını İlan Ederek Sonunu Hazırlayan Şehzade: İsa Çelebi
Paolo Veronese'nin çizdiği İsa Çelebi portresi.

isa çelebi, yıldırım bayezit'in oğludur. babasının saltanatında ısparta-burdur bölgesinde sancakbeyliği yaptı. 1402 senesindeki ankara savaşı'na katıldı. osmanlı ordusunun hezimetinden sonra balıkesir taraflarına kaçıp, saklandı.

1402 yılının aralık ayında timurlenk izmir'i aldıktan sonra isa çelebi bir elçi göndererek timur'a bağlılığını bildirdi. ayrıca elçiyle beraber değerli hediyeler de gönderdi. timur da isa çelebi'ye hilat göndererek balıkesir bölgesinin yönetimini verdi. aynı dönemde rumeli topraklarının idaresi süleyman çelebi'de, amasya bölgesinin idaresi çelebi mehmet'teydi. musa çelebi ve mustafa çelebi ise timur'un esaretindeydi.

Fetret Devri'nde Osmanlı (tarihdersi.net)

isa çelebi, balıkesir'deki yönetimini güçlendirdikten sonra bursa'yı ele geçirdi ve hükümdarlığını ilan etti. fakat bir süre sonra timurlenk, musa çelebi'yi serbest bıraktı ve ona bursa'nın idaresini verdi. bunun üzerine isa çelebi bursa'dan çekilmek zorunda kaldı. timurlenk anadolu'yu terk ettikten sonra ise osmanlı şehzadelerinin taht kavgaları başladı. ilk olarak isa çelebi, bursa'yı almak için harekete geçti ve şehri zorlanmadan ele geçirdi.

bursa'nın isa çelebi tarafından ele geçirildiğini öğrenen tokat-sivas bölgesindeki çelebi mehmet, ilk olarak isa çelebi'ye bir elçi göndererek, anadolu'nun kendi aralarında paylaşılmasını teklif etti. isa çelebi bu teklifi reddetti. bunun üzerine çelebi mehmet bursa'ya ordusunu gönderdi. germiyanoğlu yakup bey komutasındaki çelebi mehmet ordusuyla, timurtaş paşa komutasındaki isa çelebi'nin ordusu ermeni beli mevkiinde karşı karşıya geldi. isa çelebi'nin ordusu bu savaşta yenildi ve balıkesir'e çekilmek zorunda kaldı. bu esnada isa çelebi de ulubat mevkiinde çelebi mehmet'i beklemekteydi. çelebi mehmet ordusuyla bu bölgeye gelince savaş başladı. daha tecrübeli ve donanımlı ordusu olan çelebi mehmet, kardeşini yenmeyi başardı. hezimetten sonra isa çelebi konstantinopolis'e kaçarak bizans imparatoruna sığındı. çelebi mehmet de bursa'ya girerek kendisini osmanlı'nın ve anadolu'nun hükümdarı ilan etti.


rumeli hükümdarı süleyman çelebi ve bizans imparatoru ikinci manuel arasındaki müzakereler sonucunda isa çelebi edirne'ye giderek süleyman çelebi ile görüştü. süleyman çelebi, ordu ve para vererek isa çelebi'yi bursa üzerine gönderdi. ilk olarak çanakkale'yi ele geçiren isa çelebi, bursa'ya saldırdıysa da ele geçiremedi. bundan sonra karamanoğulları üzerine yöneldi birkaç kaleyi ele geçirdi. karamanoğulları topraklarında asker toplayarak bir daha bursa'ya saldırdı. ele geçiremeyeceğini anlayınca etraftaki arazileri yağmaladı ve yaktı. bu haberi alan tokat'taki çelebi mehmet, ordusuyla bursa'ya geldi. çelebi mehmet gelince isa çelebi kaçtı ve isfendiyaroğulları'na sığındı. isfendiyar bey ile beraber ankara'yı kuşatmaya kalktı, çelebi mehmet gelince yenilip, kaçtı.

çelebi mehmet'in tokat'a döndüğünü haber alınca ege kıyılarına gitti ve aydınoğulları, menteşeoğulları, saruhanoğulları, tekeoğulları beylerine çeşitli vaatlerde bulunup, desteklerini almayı başardı. çelebi mehmet, bu ittifak ordusunu da mağlup etmeyi başardı ve isa çelebi'yle ittifaklık kuran beylikleri teker teker itaat altına aldı.

isa çelebi, son yenilgiden sonra karamanoğulları'na sığınmak zorunda kaldı. çelebi mehmet'in girişimleriyle karamanoğlu beyi, isa çelebi'yi sınır dışı etti. nihayetinde çelebi mehmet'in adamları tarafından eskişehir'de yakalandı ve boğduruldu. (1403)

kaynaklar