Fotoğrafın Mucidi Olmasına Rağmen Hakkı Yenmiş Bilim İnsanı: Nicephore Niepce

Tam adıyla Joseph Nicéphore Niépce, insanlık tarihindeki ilk fotoğrafı çeken insan. Ancak buna rağmen yeteri kadar tanınmıyor.
Fotoğrafın Mucidi Olmasına Rağmen Hakkı Yenmiş Bilim İnsanı: Nicephore Niepce

nicephore niepce, fransız devrimi'nde subaylık yapmış olan bir fizikçidir. oğlu isidore ile evinde motorlar, renk veren maddeler, pancar şekeri gibi alakalı alakasız konularda deneyler yaparken oğlunun 8. louis'in muhafız birliğine girmesiyle deneylerine yalnız devam etmek zorunda kalmıştır. 

iyi de olmuştur çünkü bu sayede aklına duyarlı bir maddeye batırılmış satıh üzerine ışık vererek gravürleri kopyalamak gelmiş, bu da fotoğrafçılığın ilk adımlarının atılmasını sağlamıştır. böylece 1816'dan itibaren gümüş klorürlü kağıtlar üzerinde gerçek fotoğraflar elde edilebilmiştir. 

dünya tarihinde çekilen ilk fotoğraf her ne kadar "chalon penceresinden görünen manzara" olarak bilinse de


aslında niepce'nin ondan yaklaşık iki sene önce çektiği "hazırmasa" ilktir. ancak o fotoğraf 1892 yılında kaybolduğu için tarihe geçememiştir.


aslında ilk fotoğrafın çekilmesinden önce de "karanlık oda" kavramı biliniyordu. ancak bunlar daha çok görüntünün bir mercek aracılığıyla başka bir yere yansıtılması üzerineydi. niepce'den önce bildiğimiz manada fotoğrafa en çok yaklaşan isim thomas wengwood olmuş ancak çalışmaları esnasında hastalanarak öldüğünden sonuca ulaşamamıştır. 

niepce ise 1826 yılında keşfine rağmen neredeyse iflas etmek üzereydi ve bu sebeple 1829 yılında canlı manzara ve ışık oyunları tiyatrosunun sahibi olan ressam daguerre ile birlikte çalışmaya başladı. gel gör ki niepce 4 yıl sonra ölünce daguerre çalışmaların çoğunu kendine mal etti hatta birlikte ürettikleri fotoğraf makinesine "daguerreotype" adını vererek epey zengin oldu.

Louis Daguerre

sonrasında fransız hükümeti bu haksızlığı biraz olsun hafifletmek amacıyla niepce'nin oğlu isidore'a ömür boyu aylık bağlamıştır.

Lomografi'nin Vladimir Putin Sayesinde Bir Altkültür Oluşunun İlginç Hikayesi