Fransız İhtilali'den Sonraki İlk Büyük Çaplı Kralcı Ayaklanma: Vendee İsyanı

Fransa'nın orta batısında yer alan Vendee bölgesinde 1793-1796 yılları arasında ciddi bir isyan yaşandı.
Fransız İhtilali'den Sonraki İlk Büyük Çaplı Kralcı Ayaklanma: Vendee İsyanı

fransız ihtilali'nden sonra kurulan ulusal konvansiyonun, vendee'deki birçok kiliseyi kapatmak ve devrimi korumak için çeşitli cephelerde savaşan orduya taze güç sağlamak için bölgeden 300.000 asker toplama kararı almasının ardından, merkezi fransa'nın aksine derebeylik düzenine daha sadık olan köylülerin çeşitli soyluların etrafına toplanarak başlattıkları, devrimden sonraki ilk büyük çaplı kralcı isyandır vendee isyanı (vendee savaşı).

vendee'deki çeşitli yerlerde küçük karışıklıklar çıkmasıyla ve cumhuriyet temsilcilerine saldırılmasıyla başlayan olaylar isyancı kalabalıkların birleşip büyümesi ve silahlanmasıyla kontrolden çıkar. kendilerine büyük katolik ordu diyen isyancıların askeri garnizonlara saldırması üzerine cumhuriyet hızlı bir tepki verir ve bölgeye 45.000 asker sevkeder ancak bölgenin ormanlık ve dağınık yapısı kesin ve çabuk bir zaferi imkansız hale getirir. 

1793 martından sonra çıkarılan levee en masse yasasınında yardımıyla bölgeye daha çok asker sevk edilmesiyle isyancı ordu ilk ciddi yenilgisini cholet'te alır. isyancıların granville'i ele geçirme çabasının sonuçsuz kalmasından ve cumhuriyet ordularının savenay'daki kesin zaferinden sonra ulusal konvansiyon 6000 isyancıyı giyotine göndererek isyanın son kıpırdanmalarını ezmiş olur. 

1793-96 arasındaki bu süreçte toplam 800.000 olan vendee nüfusunun neredeyse yarısının öldüğü sanılmaktadır.