Gelişmiş Ülkelerde Zaman Zaman Görülen Negatif Enflasyon Durumu: Deflasyon

Ürün fiyatlarının belli bir zaman aralığında yükselmesini değil, tam tersine düşmesini ifade eden bu kavram şüphesiz ki ülkemizde özlenen bir şey.
Gelişmiş Ülkelerde Zaman Zaman Görülen Negatif Enflasyon Durumu: Deflasyon
iStock

nedir?

deflasyon, en basit tanımıyla negatif enflasyondur.

türkiye gibi şirketlerin finansmana erişimi kolaylaşsın ve millet kredi çeksin gibi söylemlerle faiz indiren ve dövizin fırlamasına sebebiyet vererek üretici için her şeyi daha da zorlaştıran, faiz teorisini reddeden, başkanı sürekli değişen, enflasyon jeneratörü, bağımlı bir merkez bankasının var olduğu ülkelerde değil japonya gibi memleketlerde görülür.

deflasyonun temelde iki nedeni vardır

- arzda artış
- talepte düşüş

enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde ürünlerin, hizmetlerin fiyatlarında düşüş görülmesi arzulanan bir durum olsa da bazen vaziyet bunun tam tersidir. deflasyon ekonomisinde talep arz karşısında yetersiz kaldığından ötürü ürünlerin ve hizmetlerin fiyatları düşer. nihayetinde kar marjları düşen firmalar üretim maliyetlerini düşürme ereğine yöneldiğinde bu durum istihdamın düşüşü ile sonuçlanır.

faiz oranlarını düşürmek 90'larda japonya'nın deflasyon ile verdiği savaşta uyguladığı bir strateji olmuştur. bankacılık sektöründe ortaya çıkan problemler bankaların sermayelendirilmesiyle hafifletilmeye çalışılmış olsa da sürdürülebilir olmayan politikalar 97'de patlamıştır.

deflasyonun sebebiyet verdiği çıkmaz harcama yerine birikimi ödüllendirmesidir ki bu da ekonominin canlılığını yitirmesine sebebiyet verir.

japon ekonomisiyle ilgili video: the economy of japan: how a superpower fell from grace in four decades


her zaman iyi bir şey değil

çoğunlukla gelişmiş ülkelerin sorunu olarak karşımıza çıkan deflasyon şu koşulların bir araya gelmesiyle oluşur:

-para arzının azalması.
-mal arzının azalması.
-para talebinin artması.
-mal talebinin azalması.

bu koşullar deflasyon sürecine girdiğinin işaretidir. deflasyonun olduğu bir ortamda reel faizin as ve maliyetlerin yüksek olması girişimcilerin servetlerini faize yatırmalarına neden olur. devlet tüketim kurumlarından daha fazla vergi toplamaya başlar. bu durum zamanla tüketim gruplarından, faizci kesime bir gelir transferine dönüşür. böylece talep giderek azalır. buna bağlı olarak arz fazlası meydana gelir ve fiyatlar düşer. fiyatlar düştükçe firmalar daha az kar eder. kar azaldıkça firmalar istihdamlarını kısar işsizlik meydana gelir. işsiz kalan insan sayısındaki artış, tüketim yapacak insan sayısını da azalttığından talep daha da kısılır. deflasyon ortamında para az ve kısıtlı olduğu için insanlar daha az harcama yapma eğilimlidirler.