Gıda Zehirlenmelerinin Başrolü Olan Bakteri: Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Aureus; yanık, çıban, sivilce, zatürre, menenjit gibi patolojik durumlara neden olan, sarı pigmentli bir organizma. Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu olan bu bakteriyi yakından inceliyoruz.
Gıda Zehirlenmelerinin Başrolü Olan Bakteri: Staphylococcus Aureus
iStock

staphylococcus aureus adlı bakteri, micrococcaceae familyası ve staphylococcus cinsine ait bir türdür.

insanlarda menenjit, septisemi ve iltihaplı yaralara neden olmakta, ayrıca eklem romatizmalarına da katılmaktadır. s. aureus'ların çoğu, doku toksinlerinin dışında yüksek toksisiteli ve barsaklarda etkili olan enterotoksinleri oluşturarak intoksikasyonlara da neden olur. gıdalarda, gıda işletmelerinde, kurumlara ait büyük mutfaklarda bu bakteriye rastlanması hijyen eksikliğinin göstergesi olarak kabul edilir.

staphylococcus aureus, gıda zehirlenmelerinde başrol oyuncusu olan bakteridir. 

gıda sektöründe çalışanların vücut temizliğine önem vermemesi ve üretim yerindeki hijyen azlığı bu bakterinin üretilen gıdalara geçmesine sebep olur. 

en yaygın bulaşma türü çalışanın elindeki bir yaradır. yaradaki bakteriler gıdaya geçer, gıda oda sıcaklığında durduğu sürece bakteriler hızla ürer. mayonezli veya kremalı yiyecekler bu bakteriler için birer cennet sayılır. 

yemekten 3 ile 6 saat sonra yaklaşık 12 saat süren mide bulantısı, kusma ve ishal başlar. bu süreyi aşan durumlarda doktor müdahalesi gerekir.

staphylococcus aureus, türkiye'de en çok gıda zehirlenmesine neden olan bakteridir.

pastörizasyon marifetiyle ortadan kaldırılabilirler ancak bu bakterilerin ürettiği enterotoksin, sterilizasyon koşullarına bile dayanıklıdır. en çok süt ve süt ürünleri, bilhassa peynir vasıtasıyla insanoğlunun vücuduna duhul eder.

neden olduğu zehirlenmeler çok büyük oranda ölümcül değildir ve hatta bir clostridium botülinum, listeria monocytogenesis ile karşılaştırılınca sempati bile duyulabilir.

mamafih deri altına yerleşmesi durumunda apseye neden olur ve bu andan itibaren asıl problem başlamış demektir. hülasa, çoğunlukla ameliyat ile düzeltilebilen ve halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen popo hastalığının bir numaralı müsebbibi staphylococcus aureus'tur.

bu bakteriler tolu halde yaşarlar ve mikroskopla incelendiklerinde üzüm salkımı şeklinde koloniler oluşturdukları gözlenir. staphyle yunancada üzüm salkımı demektir, bu nedenle staphylococcus genus'u içerisinde sınıflandırılırlar.

Manipüle Edilince Bakterileri En Uygun Zamanda Öldürmeyi Başaran Katil Virüs: VP882