Gözlüğe İhtiyaç Duymadan Görmede İyileşme Sağlamayı Hedefleyen Tedavi: Bates Metodu

Göz doktoru William Bates 20. yy'ın ilk yarısında görme bozukluklarının tedavisi için çalışmalar yapar. Gözlük olmadan belli egzersizlerle gözü tekrar görmeye eğitmek için belli hareketler belirler. Bir bakalım neler önermiş.
Gözlüğe İhtiyaç Duymadan Görmede İyileşme Sağlamayı Hedefleyen Tedavi: Bates Metodu

görme bozukluklarının tedavisi için bates metodu olarak bilinen bir uygulamalar bütünü geliştirmiş doktordur. ancak sadece günde belli bir süre egzersizleri yaparak tedavi sağlanamayacağını, bakmayı yeniden öğrenmenin gerekliliğini savunur. 


yöntemleri tartışmalı olmakla beraber; gözlük kullanımının göze bir fayda sağlamadığı konusundaki görüşlerine tamamen katılmaktayım. egzersizlere ve bakışımı değiştirmeye henüz başlamadım ama deneyeceğim.

hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.alternatifterapi.com/…erik/bates-yontemi
http://en.wikipedia.org/wiki/bates_method

william bates (bkz: william horatio bates) tarafından geliştirilen göz egzersizleri bütünü. bu metod sayesinde gözlüğe ihtiyaç duymadan görmede iyileşme sağlamayı hedeflemiş.

işe yarar olup olmadığı tartışılsada bence denemeye değer. örnek video