Gramer Açısından Doğru Sayılan Bir Cümle: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

İlginçtir fakat İngilizcede "Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo" cümlesi gramer açısından doğru sayılıyor.
Gramer Açısından Doğru Sayılan Bir Cümle: Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
iStock

ingilizce'de gramer açısından doğru sayılan cümle "Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo". 

efendim buffalo, new york eyaletine bağlı bir şehirdir. aynı zamanda buffalo (çoğul olarak da kullanılıyor) diye bir hayvan mevcut. son olarak buffalo ingilizce'de "birini korkutmak" anlamını vermektedir.

bu açıdan bakıldığında cümlenin anlamı şu şekildedir: "diğer buffalo bizonlarının korkuttuğu bufalo bizonları, gene aynı buffalo bizonlarını korkutmaktadır." 

yani, buffalo buffalo (buffalo bizonları) buffalo buffalo buffalo (kendi sürülerindeki buffalo bizonlarının korkuttuğu) buffalo buffalo buffalo (kendi sürülerindeki diğer buffalo bizonlarını korkutmaktadır)

kaynak: http://en.wikipedia.org/…lo_buffalo_buffalo_buffalo

chomsky güneş dil teorisine göre aslında cümlenin sekiz "buffalo" içermesi de gerekmez. herhangi sayıdaki buffalo yine anlamlı bir cümle verecektir.

buffalo: korkut (emir kipi).

buffalo buffalo: bizonlar korkutuyor.

buffalo buffalo buffalo: buffalo bizonları korkutuyor (ya da bizonlar (diğer) bizonları korkutuyorlar).

buffalo buffalo buffalo buffalo: buffalo bizonları (diğer) bizonları korkutuyor.

buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo: buffalo bizonları (diğer) buffalo bizonlarını korkutuyor.

buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo: buffalo bizonları, (diğer) bizonların korkuttuğu bizonları korkutuyor.

buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo buffalo: buffalo bizonları, (diğer) bizonların korkuttuğu buffalo bizonlarını korkutuyor.

... diye gider.