Günahlarından Arınsınlar Diye Ölü Bedenler Üzerinden Yemek Yiyen Günah Yiyiciler

18. ve 19. yüzyılda İngiltere ve İskoçya'da yaygın olan günah yeme ritüeline dair bilgiler.
Günahlarından Arınsınlar Diye Ölü Bedenler Üzerinden Yemek Yiyen Günah Yiyiciler

ölen kişinin bedeni üzerinden yemek yemek, günah yiyicilik mesleğinin ve bu meslekle uğraşanların temel görevidir

bu ritüel 18. ve 19. yüzyılda ingiltere ve iskoçya'da yaygın olarak uygulanmaktaydı. aileler, ölen yakınlarının göğsüne konan ekmeğin günah yiyici tarafından yenmesini ve ölen kişinin yaşamında işlediği günahlardan arındığını izliyorlardı.

dönemi için manevi olarak çok ağır bir meslek olan günah yiyicilik fakir kişiler ve dilenciler gibi muhtaç kişiler tarafından üstlenilen bir görev/meslekti. bu kişiler karınlarını doyurmak adına ruhlarını feda eden ya da feda etmek zorunda olan kişiler olarak kabul ediliyordu.


bu meslek, ölen kişilerin günahlarını da üstlendikleri düşünüldüğü için toplumdaki en günahkar kişiler olarak sınıflandırılıp toplumdan daha da dışlanmalarına sebep oluyordu. fakirlik içerisinde geçirdikleri hayatlarında bir de bu dışlanmanın getirdiği ruhsal çöküntü ile baş etmek durumunda kalıyorlardı.

günah yiyen, yaptığı iş için 6 peni (kimi kaynaklara göre 4 peni) ödeme alıyordu. işini yaparken sırtı kapıya dönük oluyor ve günahı (ekmeği) yedikten sonra içmesi için konan bir kase birayı (ya da şarap) içtikten sonra "ölenin ruhunun huzuru ve rahatlığı için" dedikten sonra görevini tamamlıyordu.

minik bir not: konu hakkında bilinen ilk kaynağın sahibi "john aubrey", ödenen tutarı 6 peni olarak belirtmiştir. 1626-1697 yıllarında yaşadığı için 1650 yılı üzerinden hesap yaparsak 6 peninin bugünkü değeri (ocak 2021) sadece 2.59 sterlin (26 türk lirası) yapmaktadır.

kaynaklar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5