Güneş Sistemi'ni Oluşturan Gezegenlerin İsimleri Nereden Geliyor?

İlkokuldan beri zihnimizde yer tutan bu isimlerinin mitolojik kökenleri, gezegenlerin kendi özellikleriyle de uyum içinde olacak şekilde adlandırıldığını kanıtlıyor.


merkür

roma mitolojisinde tanrıların mesajlarını taşıyan, ayakları çok hızlı bir tanrıdır. roma mitolojisindeki tanrılar ile yunan mitolojisindeki tanrılar esasen aynı tanrılardır, sadece isimleri farklıdır. merkür'ün yunan mitosundaki karşılığı ise hermes'dir.
burada üzerinde durmamız gereken özelliği çok hızlı ve hiperaktif olması. bu özelliğinden dolayı güneş sistemimizdeki yörünge süresi en az olan (88 gün) gezegenin ismine bu tanrının ismi layık görülmüştür.

venüs

roma mitolojisinde güzellik ve aşkın tanrıçasıdır, yunan mitolojisindeki adı: aphrodite'dir. bu tanrıçanın isminin verilmesinde yatan nedenlerin en önemlisi: venüs'ün gökyüzünde diğer gök cisimlerinden daha belirgin ve parlak olarak görülmesinde yatar, çok eski devirlerden beridir insanlar bu parlak cisme hep hayranlıkla bakmıştır. aynı zamanda arapça'da da ismi zühre'dir. arapların bu ismi koymasının ardında yatan etmen de güzelliğine bir göndermedir. arap-islam mitolojisinde zühre isimli çok güzel bir kadının hikayesi anlatılır.(bkz: #6581233)
güneş sistemimizdeki gezegenler arasında kadın ismi taşıyan tek gezegendir, işin harika yanı diğer tüm gezegenler saat yönünün tersine dönerken venüs saat yönünde döner.

mars

roma mitosunda savaş tanrısıdır, yunan mitosundaki karşılığı ares'tir. bu tanrı savaş ve yıkım meraklısı bir tanrıdır. homeros onu "insanların baş belalısı" olarak tanımlar. çünkü bu tanrı için savaşın tek anlamı olabildiğince kan dökmektir. bu yüzden tanrılar ve insanlar arasında pek sevilmez, hatta nefret edilir.
gezegen dış görünüşü itibari ile kızıl bir renk taşır. (kızıl gezegen) bu rengin "kan" rengine olan yakınlığından dolayı bu gezegene bu tanrının ismi layık görülmüştür.
ares savaşlara giderken her zaman yanında bulundurduğu iki oğlu vardır: phobos (korku) ve deimos(dehşet), bu iki oğlunun ismi de bu gezegenin uydularına verilmiştir.

jüpiter

roma mitosunun baş tanrısıdır, yunan mitosundaki karşılığı zeus'tur.
güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olduğu için bu gezegene baş tanrının ismi layık görülmüstür.
bilindiği üzere zeus çok çapkın bir tanrıdır. karısı hera'ın kıskançlık krizlerine girmesi onu hiç germez, belden aşağıya düşünmeye devam eder. bu özelliğinden dolayı bu gezegenin uydularının isimleri zeus'un sevgili olduğu kişilerin adlarını taşır. misal: io,europa, ganymedes, metis vs.

neptün

roma mitosunda denizlerin tanrısıdır, yunan mitosundaki karşılığı ise: poseidon'dur.
bu tanrının isminin verilmesini nedeni ise gezegenin renginin mavi olmasından kaynaklı.
uydularının isimleri de bu tanrının çocukları veya yakınında olan kişilerdir.

misal: triton (oğlu), nereid (su altı perisi), despina (kızı) vs.

satürn ve uranüs

bu iki gezegene bu isimlerin verilmesinde yatan neden: iki gezegenin de etraflarını çevreleyen halkalara sahip olmasında gizli. satürn-yunan mitosundaki ismi ile kronos-2. nesil tanrıların yani titanların baş tanrısıdır. baş tanrı konumunu bizzat babasını yenerek ele geçirmiştir. babasının ismi ise tahmin ettiğiniz üzere uranos'tur. baba-oğul ilişkisine bakılarak bu isimlerin verildiğini söyleyebiliriz, fakat bildiğiniz üzere satürn uranüs'ten çok daha büyük bir gezegendir. astronomlar bu isimleri verirken yaşa değil de iktidarlık pozisyonlarını ön plana alarak vermiştir. uranos oğlu satürn/kronos tarafından, kronos/satürn ise gene oğlu jüpiter/zeus tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

bu sebepten ötürü büyüklük sıralaması şöyledir: jüpiter-satürn-uranüs

plüton

roma mitosunda yeraltı tanrısı, yunan mitosundaki ismi: hades
hades ölülerin tanrısıdır. 3.nesil tanrıların egemenliği alması ile onun payına yer altı dünyası düşer. çok büyük nedenler çıkmadığı takdirde her zaman diğer tanrılardan soyut bir şekilde yer altında yaşar, kezâ hades isminin kelime anlamı "görünmez"dir. işte bu özelliklerinden dolayı güneşe en uzak olan gezegene bu isim layık görülmüştür.