Günübirlik Cinsel İlişkiye Daha Açık İnsanları Tespit Etmek İçin Yapılan Bilimsel Deney

Kadın ve erkeklerin günübirlik ilişkiye açık insanları tespit etmeye çalışmasından yola çıkan bu deney, bu ilişki tipine yakın insanların fiziksel özellikleri konusunda önemli ipuçları veriyor bize.
Günübirlik Cinsel İlişkiye Daha Açık İnsanları Tespit Etmek İçin Yapılan Bilimsel Deney
iStock

aşağıya iki tane fotoğraf ekliyorum. kadın okurların birinci resme erkek okurların ikinci resme bakmalarını rica edeceğim. sorumuz şu: sizce bu fotoğraftaki kişilerden soldaki mi sağdaki mi günübirlik cinsel ilişkiye diğerine oranla daha açık?

kadınların bakması gereken foto

erkeklerin bakması gereken foto


araştırma macquarie üniversitesi'nde yapılmış

erkek ve kadın katılımcılara anket doldurmaları istenmiş. cinselliğe yaklaşımlarını sorgulayan bir anket. birçok soru var. ama asıl öğrenilmek istenen uzun süreli bir ilişki beklentisi olmaksızın cinsel ilişki yaşamayı daha fazla tercih eden ve cinsel ilişki yaşamak için uzun süreli bağlanmanın gerekli koşul olduğunu düşünen kişileri ayırmak. anketi dolduran kişilerin izinleri dahilinde aynı açıdan ve mesafeden fotoğrafları çekilmiş.

araştırmanın ikinci aşamasında kadınlar erkeklerin fotoğrafları, erkeklere de kadınların fotoğrafı gösterilmiş. kadınlar istatiksel olarak anlamlı biçimde sadece fotoğrafa bakarak, "bu erkek kısa süreli cinsel ilişkiye açık mı yoksa bağlanma olmaksızın cinsel ilişkiden uzak durma taraftarı mı?" ayrımı yapabilmiş. erkekler ise aynı ayrımı ilginç biçimde yapamamışlar.

sonrasında araştırmacılar araştırmaya katılan kişilerden kısa süreli cinsel ilişki isteyen kadınların ve erkeklerin fotoğraflarını bilgisayar programı ile birleştirip tek bir insan yüzü haline getirmişler. oluşan tek fotoğrafta kadınlara ve erkeklere gösterilmiş. kadınlar yine istatiksel olarak anlamlı biçimde bu ayrımı yaparken erkekler yine sınıfta kalmış.

yukarıdaki fotoğraflardan soldaki fotoğraflar cinselliği uzun süreli ilişki içinde isteyenlerin kompozit fotoğrafı, sağdaki ise kısa süreli ilişkilere sıcak bakanların kompozit fotoğrafı.

kadınların doğurganlık, çocuk bakımı, güvenlik ihtiyacı gibi evrimsel özellikler nedeniyle bu yetiye erkeklere nazaran daha fazla sahip olması beklenen bir bulgu ama erkeklerin bu konuda istatiksel olarak anlamlı olacak kadar bile başarılı olamamaları benim açımdan sürpriz.

deneyin bakalım, insan sarrafı mısınız?

değilseniz size bir ipucu vereyim. sosyoseksüelliğe açık olan kişilerin açık olmayanlara göre en belirgin fenotipik farklılığı daha belirgin ve öne açılanan alın yapısı ve daha köşeli çene çizgisiymiş.

ihtiyacınız olan ilişkiye uyumlu partner seçerken bakmanız gereken şeyin ne olduğunu artık biliyorsunuz. memeler ve kol kasları değil, alın ve çene...

kaynak: https://www.sciencedirect.com/…ii/s109051382100012x