Hangi Yazılış Doğru: "+18" mi "18+" mı?

"18 yaş ve üstü" anlamına gelen ve İngilizcede "18+" olarak kullanılan bu ifadenin Türkçedeki doğru kullanımı nedir?
Hangi Yazılış Doğru: "+18" mi "18+" mı?

türkçede artı, sayıdan önce tanımlanmaz; matematikte öyle yapılır, onun da ingilizcesi türkçesi yoktur. yani ingilizcede eksi beş sayısı "5-", türkçede "-5" diye yazılmaz. ikisinde aynı yazılır.

ingilizcedeki “x+” yani “x plus” notasyonu bizdeki “x ve üstü” anlamına gelir ama kısa bir karşılığı yoktur. "+18" de “18 ve üstü” anlamına gelmez. “üstüne 18 ekle” anlamına gelir. bunu bir etkinlikte yanınızda getirdiğiniz ekstra kişiyi “+1” diye tanımlıyor olmanızdan çıkarabilirsiniz. (bkz: +1)

öte yandan, türkçede 18 yaş ve üstünü tanımlamak için kısa bir notasyon olmadığından “+18” ile “18+” arasında bir doğruluk farkı yoktur. çünkü dillerin kuralları -dolayısıyla doğrular- kullanımla belirlenir, organik gelişir. bir gün “şarz” söylenişi daha popüler olursa doğru söyleniş o olur.

“türkçede %18 yazıyoruz ama ingilizcede 18%” argümanı ise konuyla alakasızdır çünkü bu sıralama açık hallerinin yazılışından dolayı öyledir: “yüzde 18” deriz, ama ingiliz “18 percent” der. oysa “18 ve üstü” ile “18 plus” açık şekilde aynı yazılır.

dolayısıyla bana “18+” “18 ve üstü”nü anlatmak için makul geliyor ama başka bir notasyon yaygınlaşabilir o zaman onu kullanırız.