Hastanelerde Kafa Karışıklığına Neden Olan Tıp Terimlerinin Açıklaması

Tıbbi hastalıkların isimlerini birbirine karıştıranlar için hastalık kök ve eklerinin ayrı ayrı açıklaması burada.
Hastanelerde Kafa Karışıklığına Neden Olan Tıp Terimlerinin Açıklaması
iStock

kökler

angio-> damar; anjiyo misal
arth-> eklem
cardi-> kalp; kardiyolog misal
cerebro-> beyin
cephal-> baş
cerv-> boyun
chol-> safra
cost-> kaburga
encephal-> beyin
hem-> kan; hemoraj(kanama) misal
hepat-> karaciğer; hepatit misal
hyster-> rahim; histerektomi(rahin alımı) misal
lith-> taş
my-> kas
neph-> böbrek
opthalm-> göz
osteo-> kemik
pneum-> akciğer
psycho-> ruh; psikiyatri misal
pyo-> cerrahi
radi-> ışık; radyoloji misal


ön ekler

a/an- … -maksızın; analjesik (ağrı kesici) misal
acou- duymayla ilgili; akustik misal
ad- … yapışma, -e doğru
alb- … beyaz, soluk; albino misal
ante- … önce
anti- … -e karşı; antibiyotik misal
bi- … ikisi
bio- … yaşam; biyoloji(yaşam bilimi) misal
chem- … kimyasal; kemoterapi, kimya misal
co- … birlikte
contra- … -e karşı
de- … azalma, aşağıya; dehidrasyon (su kaybı) misal
derm- … deri; dermatoloji (deri bilimi) misal
dys- … kötü, ağrılı; dizanteri (kötü bağırsak) misal
ec- … dış
em- … içinde
epi- … üzerinde, ek
hemi- … yarım
hyper- … üzerinde; hipertansiyon (yüksek kan basıncı) misal
hypo- … altında; hipotermi (vücut ısısının düşmesi) misal
para- … yanda
peri- … çevresinde
pre- … önce
retro- … geride
semi- … yarım
sub- … altında
super- … üstünde
trans- … içinden geçerek, üzerinde


son ekler

-algia -> ağrı; analjesik (ağrı kesici) misal
-lysis -> çözülme,erime; paraliz (felç) misal
-oid -> benzer; android (insanımsı) misal
-osis -> durum; tuberculosis (verem, tüberküloz) misal
-penia -> azalma
-spasm -> istem dışı kasılma
-genic -> -den kaynaklanır
-cele -> fıtık, tümör
-emia -> kan; anemi(kansızlık) misal
-ectasis -> büyüme
-iasis -> oluşum
-itis -> iltihap; apandisitis (apandis iltihabı) misal
-malacia -> yumuşama
-megaly -> büyüme
-oma -> tümör
-osis -> hastalık, koşul
-pathy -> hastalık; patoloji(hastalık bilimi) misal
-ptosis -> aşağı sarkma
-rhexis -> yırtılma
-centesis -> iğneyle girme
-ectomy -> kesilerek çıkartma; apandicectomy (apandis çıkarma ameliyatı) misal
-desis -> bağlama
-pexy -> askıya alma, bağlama
-plasty -> onarım
-rhaphy -> dikiş
-scopy -> inceleme; endoskopi (iç inceleme) misal
-stomy -> delik açma
-tomy -> kesi
-tripsy -> ezme
-lithotomy -> taş çıkartmak için kesi