Hayata Dair Aldığımız Kararlarda Bizi Yanlışa Sürükleyebilecek Tuzaklar

Karar alma sürecimizde bizi yanlış yönlendirebilecek birtakım etkenler var. Karar alma sürecindeki tuzakları Sözlük yazarı "larker" aktarıyor.
Hayata Dair Aldığımız Kararlarda Bizi Yanlışa Sürükleyebilecek Tuzaklar
iStock.com

her an hayatımıza dair yeni kararlar alırız, bu kararları alırken de bizi yanlış yapmaya yönlendirebilecek bir sürü tuzakla karşılaşırız. bu tuzaklara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

1. çıpalama tuzağı 
ilk izlenimlerin daha sonraki düşünce ve yargıları etkilemesi


2. statüko tuzağı
statükoyu koruyan alternatiflere daha yatkınızdır temel olarak

3. batık maliyet tuzağı
geçmiş tercihlerimizi yanlış bile olsalar haklı çıkarmaya çalışırız

4. teyit edici kanıt tuzağı 
genellikler bir şeyi yapmak isteriz, sonra da bunun için haklı/haksız nedenler öne süreriz

5. çerçevelendirme tuzağı 
çoğunlukla psikolojik, büyük resmi görmemek, sınırlarını aşamamak

6. aşırı güven tuzağı
kendine aşırı güven, hep haklı olduğunu düşünme!

7. temkinlilik tuzağı
aşiri ihtiyatlılık, risk almama, kendi yağında kavrulma

8. anımsama tuzağı 
gelecekteki olaylar için sadece geçmişteki olayları ref. almak

adı geçen tuzaklara ve onlarla nasıl başa çıkılabileceğine dair bir makale