Hemen Hemen Bütün Avrupa Ülkelerinin Atası Olan Saldırgan Kavim: Cermenler

MÖ 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar yaşayan ve günümüzdeki çoğu büyük Avrupa ırkının atası olan cermenleri öğrenelim.
Hemen Hemen Bütün Avrupa Ülkelerinin Atası Olan Saldırgan Kavim: Cermenler
Resim: Varusschlacht, 1909. Ressam: Otto Albert Koch (1866–1920)


"cermen", kimler için denir?

cermen terimi şu anki alman ırkından daha ziyade m.ö. 2. yy'da iskandinavya'dan kıta avrupasına ve hatta bugünkü ingiltere'ye yayılan romalıların barbar diye nitelendirdiği ilkel kavimleri nitelemek için kullanılır.

kavimler göçünün son dalgası olarak bütün avrupa'ya yayılan bu cermen kavimleri bugün avrupa'da yaşayan insanların yerleşik kavimlerle birleşerek atalarını oluşturdular.

bu kavimlerden bazıları

gotlar
alamanni
batavii
lombardlar
angles yada angllar
saksonlar
burgundian
vandallar
jutlar
bavarii
vikingler

bu kavimlerin her biri şu anki bir avrupa ülkesinin insanlarının kökenini oluşturur. eğer avrupa tarihini öğrenmek istiyorsanız cermen kavimlerinin göçlerini ve gittikleri ülkeleri nasıl domine ettiklerini iyi öğrenmeniz gerekir.

fransızlar -> cermen asıllı franklar ile kelt kökenli galyalıların birleşmesi ile oluşmuştur. normandiya'da iskandinav kökenli normanlar da vardır.

ingilizler -> cermen asıllı angles yada anglar, yine cermen saksonlar ve gerçek ada kavmi kelt kökenlidir. ayrıca i.s. 10.yy 'da norman istilasına uğradıklarından iskandinav kökenleri de vardır.

danimarkalılar -> yani eski jutland. cermen asıllı jutes kökenlidirler.

hollandalılar -> eski batavyan cumhuriyeti. cermen asıllı batavii kavminin ardıllarıdır.

italyanlar -> italyanlar en az bizler ve yunanlılar kadar karışmış bir millettir. bir yada iki atalarından söz edilemez. buna rağmen kuzey italyada yaşayan insanlar cermen asıllı lombardlar kökenlidir.

avusturya -> cermen kökenli bavarii kavminin ardıllarıdır.

iskandinav ırkı -> viking kökenlidirler. diğer cermen kavimleri gibi avrupaya göçmemiş, yurtlarında kalmışlardır.

diğer bütün avrupalıların ucu bir şekilde bu cermen kavimlerine dokunur.

cermen kavimlerinin göçü sonucunda uygarlığın akışı değişmiştir. cermen kavimlerinin göçü ve dahi, aslında cermen kavimleri olmasaydı uygarlık çok daha farklı noktalarda olacaktı. bugün yaşadığımız dünyada sorunlu bölgelerin istisnasız hepsinde tarihin bir vaktinde cermen kavimlerinin veya ardıllarının yaptıkları yıkımlar veya politikaların sonucunda söz konusu sorunlar oluşmuştur.

yine tarihte başka hiç bir ırk, cermen kavimleri kadar diğer milletlere saldırgan olmamıştır.

keltlerden, galyalılara, kızılderililerden, laponlara, ruandalılardan (yada kendilerin uydurduğu gibi hutular yada tutsiler), kongolulara, araplardan, yahudilere, çingenelerden, ruslara, cezayirlilerden, çinlilere, endonezyalılara, hintlilere ve inkalara kadar, sayılmayacak kadar çok ırktan milyonlarca insanın yok olmasına bazılarının dünya üzerinden silinmesine sebep olmuşlardır. dünya üzerinden silemedikleri ırkları ellerinden geldiği kadar sömürmüş onların gelişimine engel olmuşlardır.

2. yüzyılın başlarında Cermen halklarının dağılımı.


"nec arare terram aut exspectare annum tam facile persuaseris quam vocare hostem et vulnera mereri. pigrum quin immo et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare."

"onlara tarlaları sürüp, bir yıl bekleyip mahsül almaktansa, düşmana saldırarak alınan yara ile övünmek daha uygun gelir. gerçekten başka birinin kanını dökerek kazanılabilecek bir şeyi çalışarak, alın teriyle elde etmeyi sıkıcı ve aptalca sayarlar."

ünlü tarihçi cornelius tacitus, cermenleri anlatan, m.s. 98'de yazdığı germania isimli eserinde cermenleri böyle tarif ediyordu.

bu eser yazıldıktan yaklaşık 18 yüzyıl sonra cermen kavimlerinin ardıllarından biri, kurdukları sömürge imparatorluğu üzerinde güneş batmaması ile övünecekti.

(bkz: merdi kipti sirkati ile övünür)