Her Hikayenin Aynı Kurguya Sahip Olduğunu Söyleyen Kitap: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Açalım: Mitolojiden Hollywood filmlerine her kurgunun temelinin birbirinin aynısı olduğunu söylüyor 1949 tarihli kitap. Neleri incelediğini detaylı şekilde öğrenelim.
Her Hikayenin Aynı Kurguya Sahip Olduğunu Söyleyen Kitap: Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Nedir, ne değildir?

mitler, destanlar ve dinler üzerine yapmış olduğu sansasyonel çalışmaları ile tanınan joseph campbell, tarih 1949 yılını gösterdiğinde ilk özgün çalışması olan, orijinal adı “the hero with a thousand faces” (bin yüzlü kahraman) isimli kitabı yayınladı. kitap türkiye’de ilk olarak sabri gürses’in çevirisi ve kabalcı yayıncılığın çalışmalarıyla “kahramanın sonsuz yolculuğu” adıyla çıktı. kabalcı yayıncılıktan iki baskı yapan kitap, daha sonra yine sabri gürses'in çevirisiyle aynı isimle ithaki yayıncılık tarafından basıldı.

joseph campbell, kitabın arka kapağında da belirtildiği üzere dünyanın bütün mitik anlatılarında var olan kahramanların izlemiş olduğu yolu izleyecek olursak tek bir arketip kahramanın varlığına ulaşacağımızdan söz eder ve buna “monomit” adını verir. monomit bütün mitik anlatıların karakteristiğini kapsayan genel bir kalıptır ve campbell tarafından “kahramanın yolculuğu” adı verilerek bir çevrim / döngü şeklinde formülize edilmiştir. formülize edilen bu çevrim / döngü maceraya çağrı, çağrının reddedilişi, doğaüstü yardım, ilk eşiğin aşılması, balinanın karnı, sınavlar yolu, tanrıçayla karşılaşma, baştan çıkarıcı olarak kadın, babanın gönlünü alma, tanrılaştırma, nihai ödül, dönüşün reddedilişi, büyülü kaçış, dışarıdan gelen kurtuluş, dönüş eşiğinin aşılması, iki dünyanın ustası ve yaşama özgürlüğü aşamalarından oluşmaktadır. campbell'ın da belirttiği üzere kahraman, pek çok anlatıda bu aşama sırasını izlese de aşamalar bazen birbirleriyle yer değiştirebilir ya da aşamalardan bazıları görülmezken bazı aşamalar farklı boyutlarda bulunabilir.

Joseph Campbell

campbell, kitapta sıradan insanı kahraman yapan yolu temelde 3 aşamada inceler. ilk aşama "evden ve toplumdan ayrılma/yola çıkış"tır. bu aşamada "macera çağrısı" ön plana çıkar. kahraman için yapılması gereken tek şey vardır, o da bu yolculuğa çıkmak ve macerayı yaşamaktır. daha sonra "kabul edilme töreni" diye adlandırılabilecek kısım gerçekleşir. bu aşama zaferle sonuçlanan çeşitli denemelerden oluşur ve sonuç olarak sıradan insan kahramana dönüşür. yani artık kahramanın "kahramanlığı" hikayedeki bir başka karakter tarafından onaylanır veya değişik sembollerle seyirciye aktarılır. en son aşama ise "geri dönüş/toplumla yeniden entegre olma" aşamasıdır. kahraman evine geri döndüğünde eski karakterinden çok farklıdır. hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir değişim geçirmiş, bilinci bütünlük kazanmıştır.

ilyada'dan antigone'ye, star wars'dan gılgamış'a ve hatta harry potter'a kadar aslında tüm kahramanlık öykülerinin iskeleti aynıdır. (bkz: monomyth)

Dikkat çekici bir önerme

the hero with a thousand faces mitolojik hikayelerdeki, masallardaki ve fantastik holywood filmlerindeki her karakterin aslında ana karakterin farklı kişilikleri olduğunu iddia eden kitaptır. bu yüzden ismi the hero with a thousand faces'tir. yani yüzüklerin efendisi'ndeki gollumdan gandalfa bütün karakterler aslında ana kahraman olan frodo'nun zihnindeki farklı arketiplerdir. bütün hikaye ise frodo'nun içdünyasında yaptığı savaştır. bu görüşe verilebilecek en güzel örneklerden birisi kesinlikle fight club'tır.

Bahsedilen 17 aşamalı yolculuk

the hero with a thousand faces, kahramanların binbir yüze sahip olsa da, aslında tek bir arketipe indirgenebileceğini öne süren ve kahramanın serüvenini 17 adımda özetlemeye çalışan kitaptır.

ayrıca star wars 'un yaratıcısı george lucas, bu kitaptan esinlendiğini belirtmesiyle daha da anlam kazanmıştır.

bildiğimiz üzere carl jung da, kahraman arketipinin insanoğlunun ortak bilinçaltının ürünü olduğunu yıllar yıllar önce söylemişti. bilim adamları ve yazarlar kahramanlarımız üzerindeki gizemi, onları "açıklayarak" dağıtmaya çalışsalar da, başta mitolojik olanlar olmak üzere tüm kahramanlarımızı seviyoruz efenim.

ve gelelim "süper kahramanın 17 aşamalı yolculuğu"na!

(yazarın herakles'ten captain america'ya kadar hepsinde geçerli olduğu iddia ettiği bu yolculuk, kapladığı yer itibarıyla oldukça iddialı!)

1. maceraya çağrı: bir insanın yaşamını temelden değiştiren olay.

2. çağrının reddi: müstakbel kahraman, kendisine yapılan çağrıyı önce reddeder. korkar veya mevcut yaşamındaki görevlerini öne sürer.

3. doğaüstü yardım: sonunda kahraman yolculuğuna başlar. ona doğaüstü bir rehber yardım eder.

4. ilk eşik: bu ilk sınavda kahraman bilinmeyen bir dünyaya girer.

5. balinanın karnı: kahramanın en kötü anıdır. ancak bu noktada yeni bir benliğe kavuşmayı kabul eder.

6. sınavlar yolu: sınavlar yolu önünde açılır. bunlar kahramanın dönüşmesi için bir dizi görev veya zorluktur.

7. tanrılarla buluşma: tanrı veya tanrılar, koşulsuz sevgi ve kahramanın kendi kendisiyle barışmasını temsil eder.

8. baştan çıkarıcı kadın: kahramanı yolundan döndürmek için karşısına birçok hile ve büyü çıkar. kadın baştan çıkarma metaforudur.

9. babayla karşılaşma: kahraman kendi üzerinde en büyük güce sahip kişi/kurum/olay şeyle yüzleşir. baba figürü bunun simgesidir.

10. zirve noktası: kahraman tanrısal özellikler kazanır.

11. son lütuf: yolculuğun misyonu gerçekleşir, aranan şey bulunur. 

12. dönmeyi reddetmek: kahraman ulaştığı zirve noktasından geriye dönmek istemez.

13. sihirli uçuş: bazen kahraman ulaştığı "şey"den kaçmak zorunda kalır; dönüş yolculuğu gidiş kadar tehlikeli olabilir.

14. kurtulma: kahraman eğer yaralanmış veya zayıflamışsa rehberlerin desteğine ihtiyaç duyar.

15. dönüş eşiği: kahraman geri dönerken, arayış sırasında kazandığı bilgeliği kaybetmemek zorundadır. bu da bazen çok zor olur. 

16. iki dünyanın efendisi: kahraman, maddi ve ruhani dünya arasında bir denge bulmalı, her iki dünyaya da egemen olmalıdır.

17. yaşama özgürlüğü: kahraman ulaştığı bilgelik sayesinde ölüm korkusundan kurtulur, dönüşünde de yaşama özgürlüğüne sahip olur. artık ne geçmişten pişmanlık duyar ne de geleceğe bel bağlar.

2019 Yılının Türkçede Yayınlanan En İyi Kitapları