Hesap Makinalarındaki Esrarengiz M'li Tuşlar Ne İşe Yarıyor?

Yıllardır gözümüzün önündeler, bi kere bile merak etmemişizdir ne işe yararlar diye. Günün birinde belki işinize yararlar diye bu bilgiyi buraya bırakıyoruz.
Hesap Makinalarındaki Esrarengiz M'li Tuşlar Ne İşe Yarıyor?
iStock.com

bu tu$lar $u i$levlere sahiptir:

ilk olarak "m" harfi : memory'nin kısaltmasıdır.

" m + ": ekrana girilen sayının genel hafızaya "+" olarak kaydedilmesi içindir.
" m - ": ekrana girilen sayının genel hafızaya " - "olarak kaydedilmesi içindir.
" mr ": hafızaya + ve - olarak kaydedilen değerlerin son halini gösterir.
" mc ": hafızaya alınan değeri tamamen siler. bunun için öncelikle "mr" tu$unu kullanıp hafızaya kaydedilen değeri görmek gerekir. yoksa tu$ i$levini yerine getiremez.

bir örnekle konuyu anlatacak olursak:

3 farklı arkada$ınıza olan borçlarınızla cebinizde bulunan ve borç ödemeye ayırdığınız paranızı kar$ıla$tırıp geriye kalan borcunuzu görmek isterseniz eğer:

ali'ye olan borçlar : 10 + 15 + 5 ytl = 30 ytl
veli'ye olan borçlar : 8 + 5 +12 ytl = 25 ytl
ahmet'e olan borçlar: 7 + 4 + 9 ytl = 20 ytl olsun.

cebinizdeki para : 40 ytl olsun.

$imdi bunu hesap makinesindeki artık esrarengiz olmayan m'li tu$ları kullanarak hesaplayalım:

ilk olarak :10+15+5=30 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una basarız. "c / ce" tu$larından biriyle ekranı sıfırlarız ve ekranın sağında veya solunda "m" harfi belirir. bu aslında "m+" dır ama zaten pozitif bir sayıyı i$aret ettiğinden + i$aretine gerek kalmaz.

ikinci olarak: 8+5+12=25 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una yine basarız. yine ekranı sıfırlarız.

üçüncü olarak: 7+4+9=20 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una yine basarız. ve yine ekranı sıfırlarız.

dördüncü olarak: "mr" tu$una basarız ve ekranda 75 sayısını görürüz. ( bu sayı, 30, 25, 20 sonuçlarının her seferinde "m+" tu$u marifetiyle hafızaya "+" olarak yani eklenerek kaydedildiğinden dolayı 30+25+20=75' dir.)

böylece tüm borçarımızı hesaplamı$ olduk. 

son adım olarak: cebimizdeki parayı bu sayıdan çıkartırız. yani:

40 yazıp "m-" tu$una basarız. bu da hafızadaki toplam tutardan 40 ytl yi çıkartmak demektir. "mr" tu$una basılınca ekrana gelecek sayı 35 olacaktır.....(ikinci yöntem olarak $u i$lemi de yapabilirsiniz:ekrana gelen sayı 75 olacak ve direkt olarak bu sayıdan 40 sayısını çıkartırız. sonuç 75-40=35 ytl olur ve bizim ödeyeceğimiz borç 35 ytl olarak hesaplanır.)

bu konuyla ilgili hesaplamalar bittiğinden dolayı son i$lem olarak "mc" tu$una basılır ve hafızadaki kayıtlı tüm bilgiler silinmi$ olur.