Hiperseksüaliteye de Neden Olan Nadir Bir Hastalık: Klüver-Bucy Sendromu

Kişilerde nesneleri ağıza sokma isteği gibi garip birçok istek uyandıran, nadir görülen bir hastalık Klüver-Bucy Sendromu.
Hiperseksüaliteye de Neden Olan Nadir Bir Hastalık: Klüver-Bucy Sendromu
iStock

klüver-bucy sendromu, kişilerin nesneleri ağızlarına sokmalarına ve uygunsuz seksüel davranış göstermelerine yol açan, nadir görülen nörolojik bir hastalıktır. 

diğer semptomlar; visual agnosia, normal korku ve kızgınlık reflekslerinin kaybolması, hafıza kaybı, distraktibilite, seizure, bunama'yı içerebilir. 

bu bozukluk, beyin hasarıyla sonuçlanan herpes encephalitis ya da travma ile alakalı olabilir.

psikolojik bir sendrom gibi görünse de tamamen nörolojik bir hastalıktır. 

amigdalanın veya ilişkili bölgelerinin hasarlanması sonucu bireyin adeta ev kedisi misali davranışlar sergilemesi durumu. 

şöyle; ani bir hareket yaptığınızda direkt ilgisini çeker, hareket eden nesnelere karşı aşırı ilgi duyar, ne bulduysa ağzına sokmak ister, kolay kolay üzülmez veya sinirlenmez -aynı surat ifadesini hep korur ve bitmek tükenmeyen cinsel arzusu vardır.

Cinsel Düşkünlükle Karıştırılmaması Gereken Ciddi Bir Kadın Hastalığı: Nemfomani