Hissettiğimiz Duygulara Göre Gözyaşlarımızın Şekli Değişir mi?

Lynn Fisher isimli bir adam, değişik duygular hissedilirken akan gözyaşlarının da farklı olabileceğini düşünüp gözyaşları konusunda bir araştırmaya koyuluyor. Ardından da işte böyle sonuçlar çıkıyor ortaya.
Hissettiğimiz Duygulara Göre Gözyaşlarımızın Şekli Değişir mi?
iStock.com / CSA-Images

araştırmalara göre değişik duygular hissedilirken akan gözyaşlarının da değişik olduğu görülmüş. yani mikroskopla gözlendiğinde değişik durumlarda dökülen gözyaşlarımızın yapıları da birbirinden farklıymış kar taneleri gibi.

lynn fisher farklı duygular hissedilirken akan gözyaşlarının da farklı olabileceğini düşünmüş ve gözyaşlarını mikroskop altında incelemeye karar vermiş.

100 farklı gözyaşını inceledikten sonra mutluluk, soğan doğrama, acı, öfke, reddedilme, azim, kahkaha, esneme, doğum ve yeniden doğum gözyaşlarının her birinin farklı bir yapısı olduğunu fark etmiş. fisher bu çalışmaya ''gözyaşı topografyası'' adını vermiş.

smithsonian sanat ve bilim üniversitesi'nden joseph stromberg'in bulgularına göre; gözyaşları bilimsel olarak üçe ayrılıyor. korneayı kaygan tutmak için düzenli olarak salgılanan bazal gözyaşı; keder ya da sevinç gibi duygusal anlarda gelen psişik gözyaşı; ve toz, soğan ya da biber gazı gibi maddelere tepki olarak salgılanan refleks gözyaşı.

her bir kategorideki gözyaşları farklı moleküller taşıyor, örneğin psişik gözyaşları doğal bir ağrıkesici sayılan leucine enkephalin adlı protein bazlı bir hormon içeriyor. ayrıca mikroskop altında incelenen örnekler büyük oranda kristalize tuz olduğundan gözyaşlarının kuruma ortamı da farklı şekiller doğuruyor.

işte bazı duygu durumlarına göre gözyaşlarının mikroskop altındaki görünümleri;

mutluluktan ağladığımızda oluşan gözyaşı:


büyük bir üzüntü sonucu oluşan gözyaşı:


umutlanınca oluşan gözyaşı:


soğan doğrarken oluşan gözyaşı:


yeni bir başlangıç anında salgılanan gözyaşı:


kaynak: lynn fisher