Hititlerde Hayvanlarla Seks Yapmaya Karşı Konulan ve Uygulanan Kanunlar

Milattan Önce 2000-1200 yılları civarında Anadolu'da var olmuş Hititler, halkının hayvanseviciliğine karşı olarak bazı kurallar koymuştu. Bakalım.
Hititlerde Hayvanlarla Seks Yapmaya Karşı Konulan ve Uygulanan Kanunlar

hititlerde hayvansevicilik (bestiality)

1) hitit anayasasının son kısmı cinsel ilişkilere ayrılmıştır.

187. yasaya göre "bir inekle günah işleyen adam tiksinçtir. öldürülmelidir. kralın huzuruna çıkarılmalıdır. kral onu öldürebilir veya bağışlayabilir fakat adam krala yaklaşmamalıdır."

* burada ilginç olan kısımlardan biri de hititlerin genelde ağır ceza uygulamayı sevmeyen bir toplum olması fakat işin içine inek girince böyle ağır bir cezaya çarptırmalarıdır.

2) 188. yasa ise aynısıdır fakat söz konusu "inek" değil "koyun"dur.

* 199. yasa da aynısıdır fakat söz konusu "domuz ve köpek"tir.

3) şimdi daha ilginç bir kısım olan hayvanların insana tecavüzü konusunda hükümlere bakalım:

* eğer bir boğa bir adamın üstüne atlarsa, boğa öldürülmelidir ama adam öldürülmez ve onun yerine bir koyun kurban edilir. eğer bir domuz adamın üstüne atlarsa, burada bir tecavüz konusu yoktur.

4) son olarak da atlar ve katırlar:

200. yasa: "bir atla veya katırla günah işleyen adam için ceza hükmü yoktur. fakat krala yaklaşmamalıdır ve rahip olamaz."

ülkece eşek konusunda bir hükmün olmamasını nasıl değerlendiriyoruz acaba bilemiyorum, çünkü bu ülke balıkesir'in çılgın eşeklerini görmüş bir ülke...

kaynak