Hunlar Türk müdür?

Bazı araştırmacılar, Hunların MÖ 2. yüzyılın başlarında Asya’nın büyük bir bölümünü birleştiren göçebe kabileler bütünü “Hiung-nu”lardan türemiş bir Türk kabilesi olduğuna inanıyor. Gelin biraz daha ayrıntıya inelim.
Hunlar Türk müdür?

m.ö. 1600 - 1027 yılları arasında var olan çinli shang hanedanı döneminde çinlilerin " uzaktaki diyarlar " adını verdikleri bölgede kung ve t'ular adlı iki akraba kavimden bahsediliyor.
ms. 8. yüzyılda bulunan sogdca antlaşma metinlerinde de aynı ifadelerin türkleri kastettiği anlaşılıyor ve en eski çin kaynaklarında bahsedilen hunların bir türk kavmi olduğunun sağlaması yapılmış oluyor.

yine milattan önce 3. yüzyıllarda hung-yi adıyla çin kaynaklarında anılan kavim pers kaynaklarında "türk hun" şeklinde geçiyor. tarihçiler buradan hareketle türk kelimesinin "kuvvet ve güç" mânâsına geldiğini söylerler.

heredot'un, targita ve turkya adlarıyla fiziki ve kültürel özelliklerinden bahsettiği kavim de türklerdir ve yaşadıklarını söylediği bölge çin kaynaklarında hung-yi diye geçen kavmin yaşadığı bölgedir. yani bölgeden bölgeye değişen şey sadece isimlerdir! kavim, aynı kavimdir.

m.ö. 1081 - 1025 yılları arasında yapılan türk - çin savaşlarına dair kaynaklarda da iki farklı kavimden bahsedilmediği, boyların isimlerinin farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. zaten proto-türklere dair yapılan araştırmalarda bir sürü farklı boy ismi ortaya çıkmıştır. örneğin; kui-fanglar, kufanglar, tu-fanglar, tu-iler gibi.

bu dönemde yaşamış çinli bir şairin haziran adlı şiirinde de hsien-yünleri diye bahsedilir türklerden ki tamamen ağız farklılığıdır.

bugün aklı başında tüm tarihçiler, junglar denilen kavmin bir türk kavmi olduğunu ve daha sonra kuzey ve batı olarak ikiye ayrılan bu kavmin günümüz türklerinin ataları olduğunu kabul ederler. günümüzdeki batı ve kuzey türkleri arasındaki bazı kültürel farklılıkların sebebi de budur. elbette kuzeyde kalanlar göç edenlere göre daha iyi koruyabilmişlerdir kültürlerini.

yakın tarih araştırmalardan bahsetmedim bile gerisini siz düşünün. peter vaczy gibi isimler hunların sadece dış görünüşleri değil; dilleri de türk idi demişlerdir ki aksini iddia edenler çok zayıf iddialar öne sürmektedirler.

Peter Vaczy: Macar tarihçi.