Hz. İsa, Hristiyanlığın İlk Yıllarında Neden Sakalsız Olarak Resmediliyordu?

Özellikle Bizans dönemi mozaiklerinde karşımıza çıkan sakalsız İsa'nın anlaşılabilir bir sebebi var.
Hz. İsa, Hristiyanlığın İlk Yıllarında Neden Sakalsız Olarak Resmediliyordu?

hrıstiyanlığın ilk dönemlerinde isa'nın sakalsız, bıyıksız ve bukleli saçlarla resmedilmesi kilisenin koruyucusu, havarilerin başı ilan edilmiş (kim tarafından edilmiş bilemiyoruz) hellenizm etkisinde kalmış bir yahudi olan, isa ile tanışmadan evvelki adı ile simeon, isa'nın havarilerine katıldıktan sonra isa'nın taktığı ismi ile peter (kaya) ve kankası paul sebebi iledir.


hristiyanlığı helen kültüründeki topraklara yayarken diğer her yerde olduğu gibi bölgelerin inançlarına paralel bir çizgi takip edilmiş, isa da güneşi, ışığı ve iyileştirme gücünü temsil eden apollo'ya, kimi zaman da hermes trismegistus'a denk tutulmuştur. klasik geleneğin hüküm sürdüğü bu topraklarda isa'yı sakallı bir yahudi köylüsü olarak tanıtıp sevdirmek imkansız olacağından gene klasik geleneğe bağlı kalınarak tasvir edilmiştir.


ilerleyen tarihlerde kuzu imgesinin (isa kendisi tanrının kuzusu, agnus dei'dir) yerini çarmıha gerilme imgesinin alması ise hristiyanlığın giderek avrupa içlerine yayılması, kelt ve diğer orta-kuzey avrupa kültürleri ile karşılaşması ile açıklanabilir, druid'lerin wicker man geleneği, keza kelt mitolojisinde her sonbaharda kendini kurban eden, her kış solstice'inde ise yeniden doğan oğul teması ağırlık kazanmaktadır. (bkz: mabon)


hristiyanlık (ve merkezi olan isa) kendi geleneğini yaratırken sırası ile mısır, yunan - roma (özellikle gizem dinleri, dionysos bağlantısı) ve kelt kültüründen etkilenmiş, bunları ortadoğu kökeni ile birleştirmiş ve gerçek bir eski dünya mozaiği oluşturmuştur.

Hz. İsa Çarmıhtayken Akan Kanların Toplandığına İnanılan Kap: Kutsal Kase

Hristiyanlığın Sembolü Haç ve Daha Pek Çok Simgenin Atası Olan Gizemli Mısır İşareti: Ankh