İbne Kelimesi Nereden Geliyor?

Türkçede aşağılama ve nefret söylemi olarak kullanılan ibne kelimesinin etimolojisi.
İbne Kelimesi Nereden Geliyor?

arapçada oğlu, erkek çocuğu manasına gelen "ibn" köküne, yine arapçada dişi kelimelerde kullanılan "e" takısı getirilerek yaratılan ironi ile "oğlan ama dişi" manası verilmiştir ibne kelimesiyle. yani pasif eşcinsel kavramını karşılar bu kelime.

pasif eşcinsellere "oğlan" tabirinin kullanılması bu yüzdendir ve oğlancılık kavramı, yani pasif erkeklerden hoşlanma tarih boyunca bu yüzden böyle anılmaktadır.

misal, kulampara kelimesi farsçada gulam -parast, yani oğlan sevici kökünden arapçaya geçmiş ve aktif eşcinsel manasında kullanılmıştır.

pejoratif -küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli (tdk)- anlamda kullanılan bir sözcüktür ibne. nefret söylemidir. 

erkek egemen sistemin dayattığı toplumsal cinsiyet rolleri aktif eşcinsellere hakaret etmezken, hatta onları "oğlancı, kulampara, götçü" gibi tabirlerle yüceltirken, ibne kelimesi pasif olmayı, "kadına biçilen toplumsal cinsiyet rolüne bürünmeyi" ima ettiği için "erkek egemen" sistemin sürdürücüsü olan insan(?!) müsveddeleri tarafından övünülerek kullanılmaktadır.

bu kelimenin kullanımı, bir eşcinseli rahatsız eder mi? insanlık vasıflarını kaybetmemiş olan her eşcinsel, bu kelime ister bir eşcinsele karşı kullanılsın, isterse ortaya atılmış hedefsiz bir hakaret sıfatı olsun, rahatsız olur. dildeki bu ayrımcılık erkek egemenliği kökenlidir çünkü. bu kelimeyi kullanmakta ısrar eden zihniyet de homofobiktir.

Türkçeye Anlamını Yitirerek Girmiş Bir Kelime: Orospu

Günümüzde İffetsiz Kadınlar İçin Kullanılan Kaltak Kelimesi Nereden Geliyor?