İçinde On Emir'in Saklandığı Düşünülen Gizemli Ahit Sandığı Nedir?

Tevrat'ta detaylı bir şekilde tarif edilen, içinde On Emir tabletlerinin saklandığı bir sandık Ahit Sandığı.
İçinde On Emir'in Saklandığı Düşünülen Gizemli Ahit Sandığı Nedir?

günün şartları; yani mısır'ın artık ibranı asıllı hyksos hanedanı'nın egemenliğinde olmaması, yahudilerin mısır'da hoş karşılanmaması dolayısıyla, yahudilerin mısır'dan göçmeleri gerekmektedir. ancak, henoteist inançlara göre bir bölgenin tanrısı sadece o bölgede güçlü olduğu için, bunu yapmak demek yahudilerin kendi tanrılarını, yhwh'yi (tetragrammaton) bırakıp bilinmeyene doğru yola koyulmaları demektir.

musa, süper bir çözüm ile gelir: bir ta$taşıma sandığı yapılacaktır. bu sandığın içerisine 10 emir'in yazılı olduğu taş tabletler yerleştirilecek, iki tarafı da iki cherub tarafından "korunan"  altınla kaplanacaktır. burada, yahudilerin -ille de göze görünen bir idole sahip olması gerekmeyen- tanrısı yhwh oturacak, dinlenecek, aynı zamanda da ona inanan ırkının daima yanında ve onlara göz kulak olacaktır. böylece yahudilerin mısır'dan, daha çok da tanrılarının musa ile konukonuştuğu sina'dan, canaan'a gitmelerinde, tanrıları da yanlarında yol alacağı için, bir sorun kalmayacaktır.

levh-i mahfuz adı, 10 emir'in korunduğu yer anlamında olduğu gibi tanrı'nın da muhafaza edildiği yer anlamındadır.

kur'an-ı kerim'in bakara süresi 248. ayetinde de ahit sandığından tabut diye bahsedilir ve tabutun içinde sekunete, ferahlığa ve musa ile harun hanedanlığından kalıntılara işaret edilir.

rivayete göre davud (a.s), kudüs'ü israil krallığının başkenti yaptığında, ahit sandığını kudüs'e getirerek süleyman mabedinde özel bir odaya yerleştirmiştir. çeşitli istilalara uğrayan süleyman mabedinden eser kalmamıştır. bundan ötürü ahit sandığının akıbeti hakkında bilgi yoktur.

tüm bunlara rağmen israil devleti, ahit sandığı'nı arama bahanesiyle mescid-i aksa'nın altında kazılar yaparak mabedin yıkılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kudüs'ün Atmosferinden Etkilenen Turistlerin Kendini Din Adamı Sanması Durumu: Kudüs Sendromu