İmdat Çağrısı İçin Kullanılan S.O.S Ne Anlama Gelmekte?

S.O.S.'in, birçok kişi tarafından "save our souls" (ruhlarımızı kurtarın) gibi bir açılımı olduğu düşünülse de gerçek, beklediğinizden çok daha basit. Ufak ama etkili bir bilgiyi aktaralım.
İmdat Çağrısı İçin Kullanılan S.O.S Ne Anlama Gelmekte?
iStock

Nedir bu S.O.S.?

s.o.s. açılımının kesinlikle "save our souls" olmama ihtimali varmış. bunun üzerine şaşkınlıktan küçük dilin yutulma noktasına gelmesi ufkunuzu açabilir.

ancak; soul kelime anlamı ile ruh demek olmakla birlikte, burada "canımızı kurtarın" kapsamında "can" olarak kullanılmıştır. 

belki biraz zorlama gibi görülebilir. ancak burada amaç mors alfabesinde " ...---... " şeklinde kolay hatırlanacak ve kolay yazılacak harflerin belirlenmesi amacıyla s.o.s. denmiştir. böylece ufuk iki-üç katına çıkar.

"...---..." şekli, bir amatör için bile kolayca anlaşılabilir ve kullanılabilir olması sebebiyle seçilmiştir. kodun 3 ayrı sinyal gibi gönderilmesi yerine tek bir harfmiş gibi gönderilmesi de kısaltma olmadığının göstergesidir. kaynak

ha, bu arada bir şey ifade edip etmemesi önemliyse, bir de şuna bakalım:

uluslararası havacılık ve denizcilik terimleri içerisinde "imdat" mesajları, eğer mors dışında başka bir şey ile veriliyorsa "mayday-mayday-mayday" şeklinde verilir. 

Mayday nedir peki?

fransızca "bana yardım et" anlamına gelen "venez m’aider" deki "m'aider" kelimesinden türetilmiş imdat çağrı sinyali. kökeni fransızca olmasına rağmen fransızlar amerikalı ve ingilizlerden farklı olarak çok acil durumlarda bu kelimeyi kullanmazlar. "au secours!" veya "à l'aide!" derler.

Askeri Gemilerde Her Pazartesi Kuru Fasulye Yeme Geleneği Nereden Geliyor?