İmdat Çağrısı İçin Kullanılan S.O.S Ne Anlama Gelmekte?

Birçok kişi tarafından "save our souls"(ruhlarımızı kurtarın) gibi ifade edildiği düşünülse de gerçek anlamı çok daha kapsamlıymış.
İmdat Çağrısı İçin Kullanılan S.O.S Ne Anlama Gelmekte?
iStock


s.o.s. açılımının kesinlikle "save our souls" olmama ihtimali varmış. bunun üzerine şaşkınlıktan küçük dilin yutulma noktasına gelinmesi.

ancak; soul kelime anlamı ile ruh demek olmakla birlikte, burada "canımızı kurtarın" kapsamında "can" olarak kullanılmıştır. 

belki biraz zorlama gibi görülebilir. ancak burada amaç mors alfabesinde " ... --- ... " şeklinde kolay hatırlanacak ve kolay yazılacak harflerin belirlenmesi amacıyla s.o.s. denmiştir. böylece işte ufuk iki üç katına çıkar.

ha, bu arada bir şey ifade edip etmemesi önemliyse, bir de şuna bakalım:

uluslararası havacılık ve denizcilik terimleri içerisinde "imdat" mesajları eğer mors dışında başka bir şey ile veriliyorsa "mayday-mayday-mayday" şeklinde verilir. mayday, yani "mayıs günü" gibi mesela, bir anlam ifade etmiyor bana. ama mayday diyoo adamlar.