İngiliz Aksanıyla Konuşmak İsteyenlere Yardımcı Olacak Bazı İpuçları

İngiliz aksanı, konuşanı anında apayrı havaya sokan bir şey. İngiliz aksanıyla konuşmaya heves edenlerin ise dikkat etmeleri gereken birkaç nokta şöyle.
İngiliz Aksanıyla Konuşmak İsteyenlere Yardımcı Olacak Bazı İpuçları
Sherlock Holmes


- r harfleri, sadece kendisinden sonra bir sesli harf (vowel) telaffuz ediliyorsa okunur.
örneğin; car, emergency, there sözcüklerinde okunmaz. "there" kelimesinde her ne kadar r'den sonra sesli harf var gibi gözükse de denildiği gibi telaffuz edilen sesli harflere bakılır.
burada türkçe'deki ulamayla bir çağrışım yapabileceğimiz bir durum var. örneğin "over", telaffuz edilirken sondaki r telaffuz edilmiyor denildi. ama "over it" deyince, yani bir sonraki kelime sesli harfle başlıyorsa buradaki r telaffuz ediliyor. ya da "overit" şeklinde bitişik yazdığımızı düşünelim ve ilk başa yazılan sesli harf kuralını uygulayalım.

- hot, not, got gibi sözcüklerin telaffuzunda o harfi olduğu gibi okunuyor. yani hat değil, hot. nat değil not. bu arada what da aynı şekilde. "wot" diyorlar.

- amerikan ingilizcesinde sesli harflerin arasında kalmış "t", "d" gibi okunurken; ingiliz aksanında böyle bir şey yoktur. örnek olarak amerikan ingilizcesinde "writer" ve "rider" benzer şekilde telaffuz edilirler.

not: tabii benim yukarıda yazdığım "hat", "wot" vs. bu sözcüklerin fonetik yazılışları değil. ben sadece fikir vermek veya çağrışım yapması amacıyla o şekilde yazdım. 

ayrıntılı bilgi için en uygun adres: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

- kelimenin sonunda yer alan r harfleri amerikalıların ezici bir çoğunluğu tarafından atlanmadan telaffuz edilir. ancak ingilizler r harfini çoğunlukla atlamayı seçer. (bkz: rotasizm) örnek olarak flavor, father ve warrior kelimelerine bakalım.

amerikan:fleyvır
ingiliz: fleyva

amerikan: fathır
ingiliz: fatha

amerikan: woriyır
ingiliz: woriya

- genelde kelimenin ortasında yer alan r harfleri de ingilizler tarafından telaffuz edilmez. ancak aynı harfler amerikan aksanında es geçilmeden söylenir. park ve barber kelimelerini ele alalım:

amerikan: park
ingiliz: pa'k

amerikan: barbır
ingiliz: ba'ba

- amerikalılar "dance" ve "past" kelimelerindeki a harfini a ve e karışık (a" diye gösterelim) bir biçimde okurken, ingilizler bu kelimelerdeki a harfini direkt a olarak telaffuz eder.

amerikan: da"ns
ingiliz: dans

amerikan: pa"st
ingiliz: past

- o harfi de ingiliz ve amerikan aksanını ayırt etmede dinleyiciye çok yardımcı olan bir harftir. "box" ve "john" kelimelerini ele alırsak eğer:

amerikan: baks
ingiliz: boks

amerikan: can
ingiliz: con

- şimdi ilk madde ile bir üstteki maddedeyi "honor" kelimesinde birleştirelim:

amerikan: anır
ingiliz: ona

- son olarak da t harfinin kelimenin ortalarında yer aldığı birkaç kelimeye bakalım. hatta yanında bir de iskoç aksanı verelim ki tam olsun. kelimelerimiz şöyle: later - utter - scottish

amerikan: leydır
ingiliz: leyta

amerikan: adır
ingiliz: ata

amerikan: sıkadiş
ingiliz: sıkotiş
iskoc: sıko'iş

- ve ilk maddeyle bir üstteki maddeyi birlikte uygulayacağımız better kelimesine bakalım:

amerikan: bedır
ingiliz: beta

not: bu da amerikalıların ingiliz aksanını kaybetmeleri, ya da başka bir deyişle ingilizlerin aksanlarını değiştirme kararı hakkında tarihi bir kaynak okumak isteyenlere gelsin.

kelime = amerikan aksanı = ingiliz aksanı

fast = fest = faast

doctor= daktı' = doktı'

ass = ess = ass

fuck = fak = fok (fuk diyenleri de var)

bloody = bladi = blodi

that = det = dat

awesome = oosım = aasım

colour = kalır = kolı'

bastard = bestırd = bastaa

dude = dyud = 404 not found

mate = 404 not found = meyt

İngiliz İngilizcesi İle Amerikan İngilizcesi Arasındaki Temel Farklar