İngilizce Dil Sınavlarında Sıkça Sorulan Bazı Nokta Atışı Deyimler ve Anlamları

İngilizce sınavlarında neler soruluyor? YÖKDİL, YDS ve IELTS gibi dil sınavlarında sıkça karşılaşılan bazı deyimler ve anlamlarını paylaşıyoruz.
İngilizce Dil Sınavlarında Sıkça Sorulan Bazı Nokta Atışı Deyimler ve Anlamları
iStock

sizlere yds, yökdil, ielts, yks dil gibi dil sınavlarında sık çıkan veya çıkabilecek birçok şey yazacağım. girecek olan arkadaşlara ufak da olsa vocabulary açısından faydası olur diye düşünüyorum. herkese başarılar şimdiden.

give birth to: -e neden olmak
as we know it today: bugün bildiğimiz şekliyle
bear in mind: aklında bulundurmak, unutmamak
this is no longer the case: artık durum böyle değil
draw inspiration: bir şeylerden ilham almak
a host of people: birçok insan
the pace of change: değişim hızı
myriad of reasons: çok sayıda sebep
a wealth of: bir şeyin zenginliği
for all the efforts: tüm çabalara rağmen
praiseworthy: övgüye değer
in a nutshell: kısaca
in many respects: pek çok bakımdan
a great deal of: pek çok, epey
a good number of: çok
a host of: bir sürü
myriad of: çok sayıda
a growing body of: artan sayıda
very few: çok az sayıda
a couple of: birkaç
to a large extent: büyük ölçüde
aim at doing: yapmayı amaçlamak
put in place: yürürlüğe girmek
reap the benefit of: -den faydalanmak
in no time: hemen
from time to time: ara sıra, bazen
consistently: sürekli olarak
substantial: kayda değer/ önemli
come up with: bulmak/ ortaya çıkarmak
utterly: tamamen
significantly: önemli ölçüde
purely: sadece
bring out: üretmek, piyasaya sürmek
get away with: yanına kar kalmak
give rise to: sebep olmak, yol açmak
cut down: azaltmak
fall out: arası açılmak, düşmek
catch on: popüler olmak
confidential: gizli, mahrem
designate: atamak, tayin etmek
consent: rıza, onay
pass down: aktarmak
hand in: teslim etmek
responsive: duyarlı, karşılık veren
constitute: oluşturmak
exploitation: sömürü/istismar
immensely: son derece
considerably: epeyce
relatively: nispeten
precisely: tam olarak
compulsion: zorlanma
obstacle: engel
defiantly: meydan okurcasına
deliberately: kasten/bilerek
devotedly: özveriyle
boldly: cesurca
exposure: mağduriyet/ortada bırakma