İngilizce Sınavlarında Karşınıza Çıkabilecek En Önemli Phrasal Verb'ler

Phrasal verb, yani deyimleşmiş birleşik fiiller İngilizce öğrenme yolundaki en önemli engellerden biri olarak görülüyor çoğu zaman. İşte İngilizce sınavları ve akademik yayınlarda sıkça kullanılan önemli phrasal verb'ler.
İngilizce Sınavlarında Karşınıza Çıkabilecek En Önemli Phrasal Verb'ler
iStock

gireceğiniz neredeyse bütün dil sınavlarında ve akademik metinlerde karşınıza çıkabilecek önemli phrasal verb örneklerini aşağıya yazıyorum. öğrenmekte çok fayda var.

lead to: sebep olmak, neden olmak
bring about: neden olmak
account for: oluşturmak
stem from: den kaynaklanmak
end up with: ile neticelenmek
figure out: keşfetmek, çözmek
rely on: bel bağlamak, güvenmek
come up with: (çözüm) bulmak
break down: bozulmak, parçalanmak
pull through: iyileşmek
deal with: ile ilgilenmek
put out: söndürmek
set out: yola çıkmak
set up: kurmak
take up: zaman almak, yer kaplamak
give up: bırakmak, vazgeçmek
hold up: geciktirmek
carry out: yapmak, yürütmek
break out: patlak vermek
sort out: çözmek, halletmek
make up: oluşturmak
put off: ertelemek
find out: öğrenmek, bulmak
make out: bir şeyi anlayabilmek
put up with: tahammül etmek
make up for: telafi etmek
take over: ele geçirmek
turn down: reddetmek, sesini kısmak
break into: zorla soygun amacıyla girmek
settle down: yerleşmek
come across: karşı karşıya gelmek
get off: araçtan inmek
keep up: devam etmek
turn down: reddetmek
stand out: dikkat çekmek
line up: sıralanmak
set on: kararlı olmak
blow up: şişirmek
touch up: yenilemek.
keep up with: -e ayak uydurmak
put down: isyan vb. bastırmak
put through: telefon bağlamak