İngilizcede Aynı Harfler, Farklı Kelimelerde Neden Farklı Telaffuz Ediliyor?

Move'un "muv", love'ın "lav" şeklinde telaffuzu olsun; mature ile nature arasındaki fark olsun; İngilizcedeki bu ayrımın sebebi nedir?
İngilizcede Aynı Harfler, Farklı Kelimelerde Neden Farklı Telaffuz Ediliyor?

ingilizcede aynı harf veya harf gruplarının farklı kelimelerde farklı şekilde telaffuz edilmesinin (veya hiç okunmamasının) başlıca üç sebebi var:

1. konuşma dilinde yüzyıllar boyu devam eden ve kaçınılmaz olan telaffuz evrimine karşın kelime yazılışlarının (bkz: orthography) aynı kalması (modern türk alfabesi çok yeni olduğu için türkçe fonetik bir dil).

2. geçmişte pek çok dilden aldıkları kelimeleri -yazılışlarını telaffuz ettikleri şekilde düzeltmeden- aynen almaları.

3. eski yazar ve yayıncıların kural tanımadan kelimeleri keyfi şekilde farklı farklı yazmaları. (okuyan anlıyorsa sorun yok mantığı).