İngilizcede Telaffuz Ederken En Çok Karıştırılan Kelimelerin Doğru İfade Edilişleri

Sözlük yazarlarıyla telaffuz ederken en çok yanlış yapılan İngilizce kelimelerin doğrusunu öğreniyoruz.
İngilizcede Telaffuz Ederken En Çok Karıştırılan Kelimelerin Doğru İfade Edilişleri
iStock


lieutenant(teğmen): leftenınt da okunur, luğtenınt da.

fuchsia(fuşya): okurken sondaki ses bazilarinda ı'dan a'ya kayabilir.

rebel(asi-ayaklanmak): isimken rebıl olur, fiilken ribel olur, rebel olur rıbel olur.

sword(kılıç): v tamamen kaybolabilir de, hafif olarak söylenebilir de.

route(rota): ruut da olur raut da.

scissors(makas): oradaki r ozellikle ingiliz aksanlarinda kaybolabilir, illa sizırs denilecek diye bir kaide yok.

schedule(program): şecyuğl da olur şecığl da skecuğl da skecıl da.

indict(dava açmak): genellikle indayt diye okunur, ama indaykt diye de okunabilir.

pneu: bununla başlayan kelimeler nyü veya nü diye okunabilir.

twenty(yirmi): tveni de olur tventi de.

magic(sihir): macig diye okunmaz, mecik diye okunur, bazılarında vurdu c'de olabilir.

unique(benzersiz): yunik diye de okunur yuniik diye de, vurgu kayabilir yani.

determine(azmetmek): ditörmin olur genelde ditörmın değil.

macro(genel): mekro okunur ama bazı aksanlarda e sesi a'ya kayabilir.

schizophrenia(şizofreni): skitsıfreniya da okunur skitsofreniya da.

economy(ekonomi): ilk e'sinin i olarak telaffuz edilmesi gerekirken ses e'ye de kayabilir.

economics(ekonomi bilimi): vurgusu ikı_na_miks de olabilir, vurgusuz ikınomiks (a yerine a-o arasi bir sesle) de denilebilir.

daha fazlası için şuraya bakıyorsunuz: http://forvo.com/

tureng

doubt(şüphe): müthiş bi sekilde "beni /dabt/ diye oku" baskısı yapsa da /daut/ seklinde okunmalıdır.

bullet(kurşun): müthiş bi sekilde "beni balıt diye oku" baskısı yapsa da /bulıt/ seklinde okunmalıdır.

ingilizce'de sona gelen hiç bir w okunmaz. (istisnası olsa bile çok çok azdır)

law
show
flow
cow
sorrow
borrow

bir kelime fiilse vurgu ikinci hecede, isimse ilk hecede bulunur.

present (fiil) = prızent
present (isim) = prezınt
record (fiil) = rikord
record (isim) = rekırd

r sesinin dili yuvarlayarak çıkarılması elzemdir.
v sesi üst diş, alt dudağa değdirilip titremesi sağlanarak çıkarılır.
w sesini direk v şeklinde okumayınız, "ua" sesi çıkarılır.
th sesi iki şekilde çıkarılır. birincisi dili, üst ve alt dişlerin arasına sokup "s" sesi çıkarmaya çalışarak, ikincisi dili, üst ve alt dişlerin arasına sokup "z" sesi çıkararak.

live(canlı-yaşamak):"nba live" derken layv, "i live in hede" derken liv okunur.

capable(yetenekli): keypıbıl. kepeybıl değildir.

international(uluslararası): interneyşınıl diye okunursa kötu olur. intırne$ınıl demek lazım gelir. 

occurrence(oluşum): oküriyıns diye okunursa rezil kepaze olunur. ıkarıns denmelidir. o kadar.

plumber(su tesisatçısı): plammır diye okunur, b telaffuz edilmez

aisle(koridor): belki de ingilizce'deki yazılışıyla çok da alakası olmayan telaffuzu olan kelime budur - 'ayl' diye okunur.

often(sık sık): hem ofın hem de oftın şeklinde okunabilen ve konuşurken "hangisiydi?!" diye paniğe düşmekten koruyan bir kelime örneğin.

toughness(inatçılık): tafnıs

steak(biftek): stiik yerine steyk şeklinde okunur. stake der gibi.

iron(ütü): "ayrın" değil, "ayırn" şeklinde okunacak..

issue(konu): \i:şiu\ olarak okunur.

anxious(endişeli): enkşıs şeklinde telaffuz edilir. aslında okunuşalrı fonetik karakteler kullanarak ifade etmek isterdim ama 10 senedir bu konuyla ilgili pek birşey görmediğimden unutmuş bulunmaktayım

foreign(yabancı): o kadar çok yanlış okuyan var ki. foreyn değil forın diye okunur efendim. lütfen.

vegetable(sebze): vecitıbıl diye okunması gerekirken sonundaki table kelimesi nedeniyle veciteybıl diye okuyanları mevcuttur.