İngilizcede Telaffuzu Sık Karıştırılan Kelimelerin Doğru İfade Ediliş Biçimleri

İngilizce bazı kelimelerde istisnai durumlar olabilir ve haliyle o şekilde yazılan bütün kelimelerin telaffuzu değişebilir. Bu kelimelere ve bunların doğru ifadesine bakalım.
İngilizcede Telaffuzu Sık Karıştırılan Kelimelerin Doğru İfade Ediliş Biçimleri
iStock


wr-, kn-, gn- ile başlayan (wrap, knit, gnaw) hiçbir kelimenin baş harfleri seslendirilmezler.

-ph- kelimenin neresinde olursa olsun "f" sesiyle telaffuz edilir ve bu kelimeler çoğunlukla yunancadırlar. (physics, philosophy, phenomenon) (istisna: shepherd)

psy- ile başlayan kelimeler latin kökenlidir ve de "say" şeklinde telaffuz edilirler. (psychology, psychic)

-mn ve -mb ile sonlanan kelimelerin sonundaki harf asla seslendirilmez. (condemn, hymn / climb, tomb, lamb)

sc- çatışmasından ötürü birçok kelimede c harfi seslendirilmez. (scene, scenario, discipline, reminiscence) (istisnalar: sceptic /skeptik/ fiscal /fiskl/ rascal /ræskl/)

kelime ortasında -st- var ise çatışmadan ötürü s'den sonraki t seslendirilmez. (castle, bustle, hustle, listen)

sch- ile başlayan kelimeler /sk/ şeklinde telaffuz edilir. (scheme, schedule, school)

en az iki heceli kelimelerin sonu -ough ile biterse -gh telaffuz edilmez. (thorough, through) (tek heceliler: rough /raf/ tough /taf/)

-au- ve -aw- birleşimleri her daim uzun /:o/ şeklinde telaffuz edilir. (pause, cause, applause/draw, awesome, raw)

işinize yaraması ümidiyle.

Patlamış Mısır Hakkında Daha Önce Duymadığınız Enteresan Gerçekler