İngiltere ve Fransa Arasındaki 116 Yıllık Savaşı Bitiren Castillon Muharebesi

1337'de başlayan ve İstanbul'un fethi ile aynı yılda, 1453'te sona eren savaş hakkında birtakım bilgiler.
İngiltere ve Fransa Arasındaki 116 Yıllık Savaşı Bitiren Castillon Muharebesi

yüz yıl savaşlarının son savaşı olan ve istanbul'un fethi ile aynı yılda yani 1453'te gerçekleşen castillon muharebesi hakkında...

ingiltere kralı üçüncü edward'ın, fransa tahtında hak iddia etmesi sonucunda 1337'de bu iki devlet arasında başlayan ve tam 116 yıl süren yüz yıl savaşlarını fransa zaferi ile bitiren savaştır castillon muharebesi. böylece fransızlar, topraklarını ingiliz işgalinden tamamen kurtarırlar.

Edward III

bazı tarihçiler istanbul'un fethinde kullanılan topların bilgisinin fransızlara ulaşması sayesinde yüz yıl savaşları'nın son bulduğunu söyleseler de bu gülünç bir iddiadır. zirâ castillon muharebesi, istanbul'un fethinden sadece 50 gün sonra gerçekleşmiştir. bu kadar az bir zamanda bu teknolojinin fransızlara geçmesi ve savaşta kullanılması o dönemde mümkün değildir. zaten savaş esnasında bu topların kullanıldığına dair hiçbir bilgi yoktur. lâkin fransızlar bu savaşta turan taktiği, türk savaş taktiği olarak bilinen bir yöntemi kullanarak başarılı olmuşlardır.


bordeaux civarında ingilizlerle karşılaşan fransız askerleri kasıtlı bir şekilde önce saldırıp sonra geri çekilmişler; onları kovalayan ingilizler ise kendilerini bir anda ok yağmuru ve etraftan dolanarak arkalarını saran fransız askerlerinin içerisinde bulmuşlardır. tarihteki en acımasız saldırılardan biri yaşanmıştır bu andan sonra. ingiliz askerlerden henüz ölmemiş olanların iki bacakları da fransızlar tarafından kesilmiş ve savaş meydanında öylece bırakılmışlardır.


savaşın fransa'nın galibiyeti ile sonlanması daha sonra osmanlı ve fransa arasında dostluklar kurulmasına da vesile olmuştur. savaşı kaybeden ingiltere'de ise çift gül savaşı adı verilen 30 yıl sürecek olan bir iç savaş başlayacaktır.

1453 senesi osmanlı için olduğu kadar avrupa için de çok büyük bir dönüm noktası olmuştur her açıdan. her ne kadar fransız ihtilali'ne yakın zamanlarda oluştuğu söylensede aslında avrupa'da ilk kez milliyetçilik adlı ideoloji castillon muharebesi sonucu ortaya çıkmıştır.
ilk defa bir fransız kralı, halkını tüm avrupalılardan ayrı tutarak fransız ulusu olarak nitelendirmiştir bu savaş sonrasında.


fransız milliyetçiliğinin en önemli sembol isimlerinden biri olan fransız katolik azizesi jeanne d'arc da bu dönemde bu akımın fransa'da yavaş yavaş başladığının kanıtlarından biridir.
pro patria mori, yani " vatan için ölmek " sloganı da artık bu tarihten sonra tüm fransa'ya yayılmıştır.

osmanlı imparatorluğu ise fransız ihtilali'nden sonra kendisinin de zarar görmesine neden olacak bu akımın o yüzyıllarda faydasını görmüş; fransa, ingiltere ile giriştiği amansız mücadele sonrası yaşadığı sıkıntılardan da kendi adına ders çıkarıp kiliseye neredeyse tamamen yüz çevirmiş ve "önce fransa" sloganını benimsemiştir.

öyle ki daha sonra kanunî sultan süleyman döneminde tarihte ilk defa bir hristiyan devlet ile bir müslüman devlet siyasî olmayan dostluklar kuracak ve kilise bunu skandal olarak adlandıracaktır.