İnsan Hiyerarşisinin Aslında Tamamen Hayvani Güdüler Sonucu Geliştiğine Doğadan Net Örnekler

Sözlük yazarı "filolog", kurt ve arı kolonileri içindeki hiyerarşik sistemi insanoğlunun geliştirdiği sosyal sınıflarla benzeştirerek aslında hayvansal güdülerin bizi ne derece yönettiğini ortaya koyuyor.
İnsan Hiyerarşisinin Aslında Tamamen Hayvani Güdüler Sonucu Geliştiğine Doğadan Net Örnekler


Kurtlar

kurt sürülerinde önemli bir hiyerarşi vardır. sürünün lideri olan aile alfa olarak adlandırılır. sürüye onlar liderlik eder, avın en güzel yerini onlar yer ve sürüdeki diğer kurtlar tarafından saygı ve hizmet görürler.

ikinci grup ise beta kurtlardır. alfa kurtların bir nevi hizmetçisi, yancısı vazifesini görürler. sürüdeki en kalabalık kesimdir. kendileri avlanır ama alfa kurtlardan kalanları yerler. alfa kurtlar ise onların ne zaman, nerede ve neyi avlayacağını belirler, kısaca sürünün yönetimini üstlenirler. yalnız beta kurtların başka bir önemli işlevleri daha vardır...

kurt sürüsündeki üçüncü grup ise omega kurtlardır. bunlar alfa kurtların egemenliğini kabul etmeyen, sık sık isyan eden ve sürüye uyum sağlayamayan kurtlardır. ara sıra alfa kurtlara baş kaldırırlar. işte tam da burada beta kurtlar devreye girer ve omegalara saldırarak, onların alfa kurtlara yaptığı saygısızlığı bertaraf ederler. bu asi omega kurtlar beta kurtlar tarafından çoğu zaman ağır şekilde yaralanır ya da öldürülürler. 

beta kurtlar tarafından saldırıya uğrayan omega kurt


Arılar

arı kolonilerinde ise kraliçe arı ve yeni doğan, kraliçe adayı olan prenseslerden oluşan küçük bir kraliyet ailesi vardır. kraliçenin işi çoğunlukla yiyip, içip yatmak ve yavrulayarak koloninin devamını sağlamaktır. kraliçe adayı olan diğer prensesler ise büyüyünce kendilerine bağlı bir grup arı ile kovandan ayrılır ve yeni bir kovan kurmak üzere kendilerine uygun bir yer ararlar.

işçi arılar ise ikinci gruptur. bu grubun işi kovanın güvenliğini sağlamak, gün ağardıktan itibaren saatlerce etrafta çiçek aramak ve bal yapmaktır. normalde dişi oldukları halde bu işçi arı grubunun cinsel organları gelişmemiştir ve döllenemezler. tek amaçları kraliçeye hizmet etmek ve koloninin devamlılığını sağlamaktır. bir ana arı 6-7 yıl yaşayabilirken, işçi arılar günlük yaşamın zorlukları ve aşırı çalışma koşulları nedeniyle aşırı yıpranıp 30-40 gün kadar yaşayabilirler.

üçüncü grup ise erkek arılardır. erkekler arılar da dışarı çıkıp bal aramazlar. akşama kadar bal yer ve kovanda yatarlar. güvenlikten de sorumlu değillerdir. bu nedenle herhangi bir işçi arının neredeyse iki katı cüsseye sahip olsalar da bir iğneleri dahi bulunmaz. elinize alıp sevebileceğiniz sevimli yaratıklardır. yalnız bu grup cüsseleri ve yedikleri bal oranı yüzünden köprüyü geçene kadar kovanda hizmet görürler. kraliçe arı ile çiftleşme bittiği andan itibaren hepsi işçi arılar tarafından öldürülür ve kovanın dışına atılırlar. çiftleşme mevsimlerinden sonra kovan önlerinde kellesi alınmış yüzlerce arı yığını görebilirsiniz.


şimdi gelelim diğer bir canlı türüne

insan kolonilerinde ise yine alfa adında bir kraliyet ailesi olur. bunlar yiyip, içip yatmaktan başka bir şey yapmazlar. koloninin diğer üyelerinin hayatlarına yön veren kararları onlar alır. kimi zaman başka kolonilerle savaş çıkarır ve milyonlarca beta'nın ölümüne neden olabilirler. ama genelde alfa grubundan kimsenin burnu bile kanamaz.

evet tahmin ettiğiniz üzere insan kolonilerinde bir de beta grubu vardır. bunlar kurtlarda olduğu gibi alfa grubunun yancısı ve hizmetkarıdır. koloninin güvenliğini sağlar, avı avlar, getirir, ortaya koyar ve sonra alfa grubundan kalan artıklarla beslenirler. alfa grubuna yapılan en ufak bir saygısızlığı kendilerine yapılandan kat kat daha büyük bir öfkeyle karşılar ve bunu yapanı öldürür ya da sakat bırakırlar. alfa grubu onlar için sürünün kendisinden çok daha önemli, hatta sürünün var oluş nedenidir. 

İngiliz Kraliyet Ailesi

eh tahmin ettiğiniz üzere bir de omega grubu insan vardır

bunlar toplumla anlaşamayan, topluma tutunamayan gruptur. farklı çeşitleri vardır. bazıları sadece toplumdan uzak kalmak ister. bazıları ise alfa grubuna gösterilen bu sonsuz bağlılık ve hizmete itiraz eder. insanların diğer hayvanlardan farklı olduğunu ve bu tip bir hiyerarşinin olamayacağını, medeniyet, eşitlik, adalet ve etik gibi kavramların olduğunu iddia ederler. ama yanılırlar, hepimizin içinde o en temel hayvani dürtü hala bulunmaktadır. kurtlarda ve arılarda olan o hizmet etme ve hizmet görme dürtüsü, güçlü olana duyulan karşılıksız adanma hissi bizde de hala mevcuttur. bu grup genelde beta grubu tarafından kafaları koparılarak kovanın önüne atılırlar. ve hayatın doğal döngüsü aynen böyle devam eder gider....

Deniz Gezmiş