İnsan Neden Tanıdığı Birinin İlk Halini Özler?

Durumu Gestalt kuramı açısından değerlendirince mantıklı bir sonuca varılıyor.
İnsan Neden Tanıdığı Birinin İlk Halini Özler?
How I Met Your Mother

gestalt kuramında insan hayatında bir bütün olma uğraşı içindedir. kendi içindeki ve çevresindeki parçaları birleştirerek, onları bir tam ve bütün olarak algılamaya gayret eder.
bütün, parçaların toplamından daha fazla anlam ifade eder.  insan nesneleri, durumları ve olayları algılar ve anlamlandırırken parçaları teker teker değil de bir bütünlük içinde algılar.

bu doğrultuda da tamamlama ilkesi devreye girer. tamamlama ilkesi şekil olarak bitirilmemiş,
devam ettirilmemiş objelerin şeklinde bir eksiklik olduğu halde tammış şeklinde algılanmasıdır. insan beyni bu yarım kalan şekilleri kendiliğinden tamamlama eğilimindedir.

bizim de ilk tanıdığımız insanlarda yaşadığımız bu durumdur. beynimiz, o insana dair veri eksiklerini kendiliğinden tamamlar.

sonra çok değiştin deriz. 

aslında değişen bir şey yok. beynimizin bize oyunu bu.

Farkında Olmadan İnsanın Omuzlarına Ağır Yük Bindiren Bir Olay: Beklemek