İnsan Ruhunun Nerede Olduğunun Bilimsel Açıklaması

Ruh insan bedeninin neresindedir? İnsan öldükten sonra ruh nereye gidiyor? Merak edenler için bu ve daha birçok soruya cevap olabilecek bilimsel bir açıklama.
İnsan Ruhunun Nerede Olduğunun Bilimsel Açıklaması
iStock

insan ruhunun özünün, beyin hücrelerinin içindeki mikrotübül adı verilen yapıların içerisinde yer aldığı iddia edilen çarpıcı bir açıklama insan ruhunun nerede olduğuna dair de ciddi bir açıklama getiriyor.

bu teoriye göre, objektif indirgemenin (orch-or) insanlık tezi üzerinde oluşturduğu mikrotübüller, kuantum yerçekimi etkilerinin doğrudan sonucudur. bu teoriye göre bilinç, beynimizde kuantum bilgisayar tarafından kullanılan, ölümden sonra da evrende devam eden bir program olarak görülebilir. 

black mirror hayranlarını şöyle alalım, çünkü durum bu noktada biraz tuhaflaşıyor

yine bu teoriye göre, ölüme yakın bir deneyimden alınan bilgilerle mikrobütüller kuantum durumunu kaybedip insan sinir sisteminden çıkıyor, içerdikleri bilgiler yok olmayıp bedeni terk ediyor ve evrenle yeniden birleşiyor. bu iddiaların sahipleri; arizona üniversitesi-anestezi, psikoloji ve bilinç çalışmaları merkezi direktörü anestezist stuart hameroff ve wadham collge ve oxford üniversite’sinde önde gelen matematiksel fizikçi sir rover penrose adlı iki bilim insanıdır. 

peki, böyle bir şey mümkün olabilir mi?

orc-or teorisinin 20 test edilebilir tahmini 1998’de yayımlanmış, bunlardan 6 tanesi doğrulanmış ve henüz hiçbiri çürütülememiştir. nöronlardaki kuantum titreşimlerin keşfi ve bu bağlamda yapılan başka araştırmalar ve deneyler de bu teoriyi destekliyor. aşağıdaki kaynakların birinde yazıyor.

ruh ağırlığı deneylerini hepimiz duymuşuzdur. insan, öldükten sonra 21 gram eksik mi çıkmış fazla mı çıkmış tartışmasına girmeden olaya farklı bir açıdan bakalım. materyalist bir bilim insanı için bu deneyde hiçbir ağırlık farkı olmaması ruhun olmadığının en büyük kanıtıdır. ancak ruhun varlığına inanan bilim insanları için bu durum, ruh için maddenin bir engel oluşturmadığı ve ruhun bir ağırlığı olmadığı anlamını taşıyor ve onlar bu durumu şöyle açıklıyorlar: “tıpkı bir mumun yanmadan önce ve yanarken aynı ağırlıkta olması gibi. ışığın ağırlığı bulunmamaktadır ancak bu ışığın var olmadığını göstermez. bir mum söndüğünde alevin nereye gittiğini göremezsiniz, alev evrenin içerisinde kaybolur. aynı durum ruh için de geçerlidir.” aynı şekilde röntgen çekilirken x ışınlarının vücuda girdiğinin fark edilememesi gibi. zaten bunu kişinin kendisi hissedemiyorsa bir dış gözlemcinin görmesi hiç mümkün değildir.

kanıtlanmış bir durum söz konusu değildir ancak bilimsel verilerle desteklenen insan ruhunun özünün mikrobütüllerin içerisinde var olduğu iddiası henüz çürütülmüş de değildir.

kaynaklar

kuark.org

beyinsizler.net

bilimfili.com

sciencedaily.com

ancient-code.com

Ruh Hali Dediğimiz Şeyden Sorumlu Olan İlkel Beyin Ağı: Limbik Sistem