İnsanda Kuyruk Sokumu Olmasına Rağmen Neden Kuyruk Yok?

Sözlük yazarı "eksi was here" ile kuyruğun evrimsel gelişimine bakıyoruz.
İnsanda Kuyruk Sokumu Olmasına Rağmen Neden Kuyruk Yok?


aslında insanlarda da normalde gebeliğin 4. haftasında kuyruk üretimi başlar

anne karnındayken 31-35. günlük olduğumuzda, kuyruğumuz en büyük uzunluğuna ulaşır.

ancak evrimsel süreçte edindiğimiz programlı hücre ölümü denen genler sayesinde, kuyruğu üreten hücrelerimizi öldürürüz ve kuyruğumuzu yok ederiz.

tabii kuyruk sokumumuz varlığını devam ettirmektedir.

hatta kimi zamanlarda kuyruk edilemez ve kuyruklu doğum meydana gelir

tabii ki bu kuyruk, omuriliğin gelişimi ve kemik gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu için, tıbbi müdahalelerle doğum sonrası alınmaktadır.


peki ne oldu da kuyruğumuzu kaybettik?

kuyruk, bir hayvan için oldukça önemli bir organdır. çoğunlukla koşarken (çita) veya düşerken (kedi) hayati tehlikelerden koruyabildiği gibi; duvarlar ya da ağaçlar arasında atlayan kertenkeleler de kuyruğunu bıraktığı dönemlerde, bu işlerinde son derece başarısız olmaktadırlar.

maymunlar da “kuyruklu maymunlar” ve “kuyruksuz maymunlar” olarak ikiye ayrılır.
bunun sebebi de, bazı maymunların kuyruklarını evrimsel süreçte yitirmeleridir.
homo sapiens (insan), kuyruksuz maymunlarla ortak atadan gelmektedir.

normalde maymunlar kuyruklarını 5. kol gibi kullanırlar. ağaçlar üzerinde kuyruklarıyla birlikte atlarayarak, 80 km/h hıza dek ulaşabilirler. dolayısıyla yüksek yerde yaşayan hayvanlar için, kuyruk oldukça önemlidir.

insansı maymunlar ağaçtan inmeye başladığı ilk zamanlarda (ki bu “geç oliyosen dönem” isimli bir dönem olup, 23 milyon yıl öncesine denk gelmektedir), kuyruk yitirilmeye başlamıştır.

kuyruğun kalkma sebebi ise, iki ayak üzerine kalkma (bipedalizm) ve ağaçtan inip karasal yaşama geçme (terrestial yaşam) ile birlikte; kuyruğun eski işlevini yitirmesi ve artık üretilmesinin boş yere enerji harcanması anlamına gelmesidir.


bildiğimiz gibi kullanılmayan organlar körelir

c vitamini üretemiyoruz, zira c vitamini üretimini tetikleyen 3 gen bulunur ancak insanlarda 3. gen körelmiştir ve artık işlevini yerine getiremediği için c vitaminini kendimiz üretemiyoruz.
tıpkı buradaki körelme olayı gibi, kuyruklar da artık körelmiştir.

biz anne karnındayken, planlı hücre ölümü ile kuyruktan kurtuluruz. kuyruk sokumu da miras kalır.

tabii ki istisnalar yok değil (kuyruklu doğum), fakat tıbbi müdahale ne güne duruyor?

Kaynak: evrimağacı