İnsanın Adeta Psikolojik Röntgenini Çıkaran Ünlü Myers-Briggs Kişilik Testi ve Öğretileri

Amerikalı Katharine Briggs ve kızı Isabel Myers'ın birlikte ortaya çıkardıkları bu test, kişilik yapısını dört ayrı bölümde ele alarak ne tür bir psikolojik yapıda olduğunuzu ortaya koyuyor. Bir bakalım.
İnsanın Adeta Psikolojik Röntgenini Çıkaran Ünlü Myers-Briggs Kişilik Testi ve Öğretileri
iStock.com

Bu testi nasıl yapabiliriz?

başarılı bir versiyonu http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes1.htm adresinde bulunan testtir.

myers-briggs testi sonucunda extroverts/ introverts, sensing/ intuitive, thinking/ feeling ve judging/ perceiving dörtlüsünün kombinasyonlarından birisi çıkarsınız.

Bu dörtlünün ne olduğuna yakından bakalım

burçlar gibi doğum anı benzeri alakasız/uzak kriterlerden karakter tahmini yapmaya çalışan bir yöntemden çok farklı olarak, kişinin karakerini ve terchilerini irdeleyen sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak bir gösterge oluşturan bir nevi karakter ölçme/sınıflama yöntemi.

değerler 4 bağımsız eksende ölçülür:

extraversion - introversion

kişinin enerjisini dış dünyadan mı yoksa iç dünyasından mı aldığının ölçümüdür.

sensing - intuition

kişinin bilgiyi hangi kaynaklardan toplamayı tercih ettiğini gösteriri. "s" dış dünyadan gelen bilgiye daha çok önem verildiğini, "n" iç dünyadan gelen bilgiye daha çok önem verildiğini belirtir.

thinking - feeling

kişinin bilgiyi nasıl işlediğini belirtir. "t" daha çok mantık, "f" ise daha çok duygular ile karar verildiğini belirtir.

judging - perceiving

kişinin işlediği bilgiyi (kararları) nasıl uyguladığını gösterir. "j" organize ve kurallara uyan bir kişilik gösterirken "p" alternatif arayışında olan ve doğaçlamayı tercih eden karakterlere işaret eder.

Peki bu test nasıl ortaya çıktı?

katharine briggs ve isabel myers isimli ana-kızın birlikte geliştirdikleri kişilik ölçeğidir bu test.

katharine briggs, psikoloji eğitimi almamış ama son derece entelektüel bir kadındır. 1920'lerin amerika'sında, bir yandan kızı isabel myers'in eğitimi ile evde bizzat ilgilenmekte, bir yandan da eğitim üzerine denemeler ve öyküler yazmaktadır. hatta bu kadının torunu, yazdığı bir makalede, virginia woolf'un kendine ait bir oda isimli kitabındaki fikirlerin, anneannesinin bir denemesinden alındığını ima eder.

Virginia Woolf

katharine cooks briggs, yazmak istediği öykülerdeki karakterleri daha iyi çizmek arzusuyla, biyografiler okumakta ve bulduğu bağlantılara dayalı olarak kendi tiplerini geliştirmeye çalışmaktadır. bu çaba, onu genel bir kişilik tipleri teorisi oluşturma projesine götürür. hatta, isimlerine "düşünceci", "spontan", "işbitirici" ve "sosyal" dediği dört tipi bulup özelliklerini toplamıştır ki, 1923 yılında jung'un "kişilik tipleri" isimli kitabının ingilizcesi yayınlanır. katharine briggs de, "hah, işte aradığım şey!" deyip, kendi çalışmalarını bir kenara atar ve jung'un teorisiyle ilgilenmeye başlar. jung'la sık sık yazışır ve jung da onu destekler.

isabel myers de, annesi gibi yazarlığa meraklıdır, hatta "işlenecek cinayet" isimli bir kitabı bir yarışmada birincilik kazanarak ülke çapında üne kavuşmuştur. o da kişilik tipleri teorisi konusunda annesiyle çalışmaya başlar.


ana-kız, bundan sonraki yirmi yıllarını jung'un kişilik tipleri üzerinde çalışarak geçirirler. onlar bu teori üzerinde çalışırken, ikinci dünya savaşı başlamış, erkekler orduya alınmış, erkeklerin boşalttıkları yerleri daha önce hiç çalışmayan kadınlar doldurmaya başlamıştır. isabel myers, işçi aranan yerlere uygun kişilerin atanması ve daha önce hiç çalışmamış kadınların kendilerine uygun pozisyonlarda görev alabilmeleri için, yıllardır üzerinde çalıştıkları teoriyi kullanarak bir "kişilik ölçeği" yapabileceğini düşünür. başka ölçekleri okur, ancak jung'un yaklaşımının en doğru sınıflamayı vereceğine inanır, kendi aracını geliştirmeye koyulur.

jung'un kişilik tiplerini bulmak için daha önce belirlediği extroverts/introverts(dışadönük/içedönük), sensing/intuitive(duyumsayan/sezen), thinking/feeling(düşünen/hisseden) eksenlerine ek olarak judging/perceiving(yargılayan/algılayan) eksenini de değerlendirmeye alan myers, bu dört tercih çiftinin kombinasyonlarından meydana gelen 16 kişilik tipini saptar ve göstergesini yayınlar.

ancak, ana-kızın psikoloji ya da psikiyatri eğitimi almamış olmaları yüzünden, myers-briggs kişilik göstergesi akademik çevrelerde hiç de hoş karşılanmaz. göstergenin dikkate alınıp kullanımının yaygınlaşması, 80'li yıllarda keirsey isimli bir psikoloğun teori üzerinde çalışması ve yeniden yayınlamasıyla olur.