İnsanın Kendine Dair Verebileceği En Doğru Kararları Vermesi: Öz Düzenleme Kapasitesi

Hazır yepyeni bir sene yaklaşırken kendinizle ilgili en doğru kararları alarak güzel bir başlangıcın kapılarını arayabilirsiniz.
İnsanın Kendine Dair Verebileceği En Doğru Kararları Vermesi: Öz Düzenleme Kapasitesi
iStock


öz düzenleme, birey içsel kurallar oluşturarak, kendi davranışlarını kontrol edebilme, yönlendirme ve becerilerine uygun ve etkili kullanabilme kapasitesidir. 

bireyin davranışlarının sonuca bakarak yeni yapacağı davranışları yönlendirmesi ve kontrol edebilmesidir. örneğin, bireyin daha onceden başarılı olmuş kişilerin davranış sonuçlarına bakarak, kendisi için yoğun calışma yöntemlerini, çalışma araçlarını ve uygun çalışma zamanlarını planlaması.

bireylerin aktif öğrenmesinde içsel denetim sağlama mekanizmasını tanımlamada kullanılan bu kavram zimmerman'a göre; bireylerin belirli bir hedefe ulaşmak için kendi duygu, düşünce ve davranışlarını yönlendirme sürecidir.


öz düzenleme bir beceridir ve çocuklara erken yaşlarda kazandırılmalıdır..

pek çok farklı öz düzenleme şeması olsa da self regulation strategies olarak oldukça kaba bir sınıflandırma yapacak olursak;

üst biliş

kendinin farkında olup, gerçekçi hedefler belirleyerek planlar yapıp bunları gerektiği zamanlarda değiştirebilmeyi ifade eden stratejilerdir..

bilişsel

öğrenme ve zihinsel kodlama ile ilgili stratejilerdir.

motivasyon

bireylerin bir işi sürdürmeleri için itici güçtür. içsel ve dışsal olarak iki türlü bulunur. bizim için bu kavramda önem kazanan ise; içsel motivasyondur.

kaynakları yönetme

mevcut durumunu analiz edip, zaman yönetiminden yardım istemeye kadar uzanan bir perspektifte değerlendirilebilecek stratejilerdir.

olarak 4 ana grupta inceleyebiliriz.


bu kavram bireylerin kendilerini tanıyıp, başarı başarısızlık durumlarını yönetebilmeleri için geliştirilmesi gereken ve elbette öğretilebilir bir beceridir.

bireylerin kendi duygu durumlarıyla baş edebilmeleri ve enerjilerini doğru kanala aktarabilmelerine yardımcı olur.. hepimiz okul dönemlerinde fiziksel ya da psikolojik akran zorbalığına maruz kalmışızdır.. bu beceri belki de bakış açınızı erken yaşta geliştirerek yalnızlık duygunuzla baş edebilmeniz ve hedefinize daha anlamlı odaklanmanızı sağlayabilir..

başarı, evet göreceli bir kavramdır ancak önce kendinizi ikna etmeniz gerekir.

özünüzü düzenlemeden başarıyı yakalasanız bile sürdürmek için yine enerji gerekecektir. içsel disiplininizi geliştirmenin pek çok yolu var ancak eğitimsel boyutta öz düzenleme stratejileri akademik başarınız üzerinde söz sahibi olmanızı sağlayacaktır.


kaynaklar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/articles/pmc5408091/