İsa'nın Cansız Bedenini Kucaklayan Meryem'in Merhamet ve Acısının Resmedilişi: Pietà

Jean Bilheres'in 1498 senesinde, San Pietro'daki mezarı için Michelangelo'ya sipariş ettiği Pietà, çarmıhtan indirilen İsa bedenini kucaklayan Meryem heykeli. Bu heykelle birlikte başlayan akımda birçok resimde daha Pietà'ya rastalamak mümkün.


pieta; italyanca şefkat, merhamet anlamındadır.

sanatsal karşılığını bir veda sahnesinden alır. çarmıhtan henüz indirilmiş ölü isa'yı kucaklayan meryem'in sevgisine, merhametine ve acısına şahit oluruz.

rönesans'ın popüler sahnesiydi pietà.

en bilinen pietà, michelangelo'nundur. piskopos jean bilheres 1498'de, san pietro'daki mezarı için sipariş etmiştir.


titian'ın pietà'sı, insanın düşüşünü maniyerizm içinde epey dramatikleştirmiş. mannersit mimari ardına gizlenmiş vejesatyon, aslan başlı kaide üzerindeki heykeller ve aydınlatmaya mecali olmayan zayıf ışık, merkez figürlerdeki acıyı şahlandırmış. gökyüzü meryem ve isa'ya kararmış: "eli, eli, lema sabaktani?" titian eseriyle yanıtlamış -bence tabii.


giovanni bellini'nin pietà'sında, meryem'in isa'nın yaralarına, şefkat ve acıyla baktığını görüyoruz. sadece bu değil elbet. örneğin resimde buluna karahindiba ve devedikeni, isa'nın acısının, çilesinin ve yazgısının simgesidir. kesilmiş meşe ağacı, ilk günahtan dolayı kesilen (cennette yetişen) meşe ağacının simgesidir. eserde meryem'in acısı yüzüne konumlanmıştır, yıkılmış bir ifade, sönmüş bir hayat.


detaylarına girmeden birkaç pietà daha

Paranın Evriminin Son Halkası Bitcoin'in Yükselişi Neden Durdurulamaz?