İsa'nın Çarmıha Gerilerek Ölmeden Önceki Son Sözleri

İsa'nın çarmıha gerildikten sonra söylediği bu yedi söz hristiyan ayinlerinde kullanılmaktadır. Yaptığı vurgularla İsa'nın ölmeden önceki yedi sözünün incelemesine bakalım.
İsa'nın Çarmıha Gerilerek Ölmeden Önceki Son Sözleri
İsa'nın çarmıha gerilişi


1 - luka - father, forgive them, for they do not know what they do

"baba, onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." - bağışlama

bu sözleri isa’nın kendisini çarmıha geren roman askerlerinin bağışlanması için söylediği düşünülür.

2 - luka - today you will be with me in paradise

"bugün benimle birlikte cennette olacaksın." - kurtuluş

isa ile birlikte 2 hırsız da çarmıha gerilmiştir. isa bu iki hırsızın ortasında bulunmaktadır. hırsızlardan birisi isa’nın masum olduğunu söyleyip, krallığına gittiğinde onu hatırlamasını istemiştir. bu istek karşısında isa “gerçekten, sana söylüyorum, bugün benimle birlikte cennette olacaksın” diyerek cevap vermiştir.

3 - yuhanna - behold your son: behold your mother

"anne işte oğlun, işte annen." - ilişki

isa çarmıha gerilirken toplanan kalabalığın arasında annesinin de olduğunu görmüş ve ona “anne, işte oğlun” diyerek seslenmiştir. ardından öğrencilerine dönerek yuhanna’ya “işte annen” demiştir.

4 - matta & markos - my god, my god, why have you forsaken me?

"tanrım, tanrım, beni neden terk ettin ?" - terk etme

isa çarmıha gerildikten 9 saat sonra bu sözleri söylemiştir. isa düşmanları tarafından idama mahkum edilmiş, birçok dostu tarafından terk edilmiş durumdayken aynı zamanda tanrının da kendisini terk ettiğini düşünerek bu sözleri söylemiştir.

5 - yuhanna - i thrist

"susadım." - ıstırap çekme

isa çarmıhtayken susadığını söylemiş, bunun üzerine yuhanna kendisine biraz şarap vermiştir. bu daha önce belirtilen bir kehaneti gerçekleştirmiştir.

6 - yuhanna - it is finished

"bitti." - zafer

isa kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamış ve artık dünya hayatı sona ermiştir. bu sebeple zafere ulaştığını belirterek görevinin bittiğini söylemiştir.

7 - luka - father, into your hands i commit my spirit

"baba, ruhumu senin ellerine teslim ediyorum." - birleşme

isa’nın ölmeden önceki son sözleri bunlardır. isa kısa süre sonra babasının yanına gideceğini ve kendisiyle birlikte olacağını söyleyerek ruhunu babasına teslim etmiştir.